Què fem:
Recerca genòmica

Dr. Agustín Ruiz, director de Recerca

"L'objectiu principal del nostre grup de recerca genòmica és comprendre les causes de la malaltia d'Alzheimer i d'altres demències integrant dades genètiques, transcriptòmics i proteòmics."

GScholar

El banc genètic de Fundació ACE està considerat un dels més grans del món en el camp de les demències, amb més de 20.000 mostres emmagatzemades.

Gràcies a l'existència d'aquesta col·lecció, el laboratori de genòmica de Fundació ACE presenta dues línies d'investigació centrades en:

1) La recerca de noves dianes genètiques per al tractament de malaltia d'Alzheimer. Projecte GR@ACE.

S'han identificat 40 factors de risc genètic vinculats amb l'Alzheimer. No obstant això, aquestes troballes segueixen sent insuficients per establir el mecanisme exacte pel qual es genera aquesta malaltia.

2) L'estudi dels mecanismes moleculars del gen APOE, principal factor de risc genètic per a la malaltia d'Alzheimer. Projecte ADAPTED.

La apolipoproteïna Ԑ4 (APOE) és el principal factor de risc genètic per l'Alzheimer. Està present en un 45% dels casos encara que es desconeix com intervé en el desenvolupament de la patologia. El projecte Adapted, dissenyat i liderat pel nostre equip, utilitza tecnologies avantguardistes, com l'ocupació de cèl·lules mare modificades genèticament, per descobrir el mecanisme del gen APOE.