Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged grupos

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil

Grup de suport per a fills de pacients amb demencia pre-senil El Departament de Benestar Social i Família ha concedit a Fundació ACE la beca que farà possible atendre fills de malalts amb demencia presenil. Fundació ACE ja havia estat pionera en ser la primera entitat amb