Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Posts Tagged RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP . El 22 i 23 de febrer de 2017, la Fundació ACE ha participat en la segona reunió anual del projecte RAMCIP amb la Comissió Europea a Lublin (Polònia). En aquesta reunió s’han presentat els avenços del projecte, i s’ha fet