Procès diagnòstic
Neurologia i geriatria
Neuropsicologia
Treball social
Procès diagnòstic
Procès diagnòstic

El diagnòstic a Ace s’obté mitjançant un procés clínic interdisciplinari que inclou cinc visites per la valoració integral de la persona i el seu entorn i finalitza amb un disseny de propostes d’intervenció personalitzat per a cada cas. A Ace Alzheimer Center Barcelona contemplem les necessitats de la persona de forma global a través dels diferents especialistes que hi intervenen.

El nostre equip de diagnòstic d’Alzheimer està format per personal especialitzat en medicina, neurologia, geriatria, psiquiatria, neuropsicologia, infermeria i treball social.

COM FEM EL DIAGNÒSTIC D’ALZHEIMER A ACE?
  • Treball social: entrevista amb la família.
  • Visita clínica de la família amb el neuròleg i geriatra.
  • Exploració clínica per part del neuròleg i geriatra de la persona amb Alzheimer.
  • Exploració neuropsicològica de la persona amb Alzheimer.
  • Reunió de consens pel diagnòstic i el disseny del pla d’intervenció
  • Comunicació del diagnòstic
SEGUIMENT DE LA PERSONA AMB ALZHEIMER

Un cop es rep el diagnòstic, es proposa un pla de seguiment personalitzat a la Unitat de Diagnòstic d’Ace Alzheimer Center Barcelona. Aquest pla es coordina amb les visites a l’atenció primària.
Aquesta visita de seguiment consisteix en la valoració del procés clínic de la persona amb Alzheimer per part dels especialistes d’Ace. Aquesta visita inclou la gestió personalitzada del cas per part de l’àrea de Treball Social.

ATENCIÓ A CONTINGÈNCIES D’USUARIS, FAMILIARS I CUIDADORS

Davant situacions excepcionals i/o crítiques, els familiars, cuidadors i usuaris d’Ace poden contactar d’urgència amb el seu neuròleg, geriatra o treballador social per garantir una atenció a temps i de qualitat.
Aquest protocol permet solucionar situacions de crisi i facilitar la informació precisa que orienti a la solució i redueixi la sensació d’angoixa d’usuaris i cuidadors de persones amb Alzheimer.
Amb el servei d’atenció a contingències es poden resoldre des de dubtes amb la medicació fins a qüestions relacionades amb els tràmits legals per demanar ajudes a l’Estat.
Aquestes consultes es canalitzen en una franja horària concreta tots els dies i es poden formular via telefònica o per correu electrònic.

Neurologia i geriatria
Neurologia i geriatria

El nostre equip mèdic de la Unitat de Diagnòstic d’Ace està integrat per neuròlegs i geriatres especialitzats en el diagnòstic i tractament de persones amb Alzheimer o demència.

El repte dels nostres neuròlegs és identificar i diagnosticar el més aviat possible les persones amb deteriorament cognitiu o que estan en risc de desenvolupar-lo. El geriatra, en canvi, valora les persones d’edat avançada en les que el deteriorament cognitiu podria estar relacionat amb altres patologies.

Després de la visita amb l’àrea de Treballa Social el neuròleg realitza l’entrevista clínica amb la família perquè puguin explicar el motiu de la consulta i el relat clínic. Aquesta visita serveix al neuròleg o geriatre per relacionar els símptomes que la família detecta i que la persona avaluada podria negar o passar per alt.

En una segona visita es realitza l’exploració neurològica. Aquesta és una intervenció en la qual el neuròleg examina a la persona amb deteriorament cognitiu per avaluar els signes i símptomes i relacionar-los amb les dades obtingudes en la visita anterior.

Finalment, en la sessió de consens diagnòstic, el neuròleg aporta totes les dades del cas obtingudes durant el procés per establir amb l’equip un diagnòstic de consens i tipus de tractament, recomanacions d’estil de vida i prevenció i suport social.

Neuropsicologia
Neuropsicologia

L’exploració neuropsicològica intervé en el procés diagnòstic d’Alzheimer d’Ace per avaluar globalment la cognició de la persona, tant emocional com conductual.

Per a fer-ho, utilitzem la nostra pròpia bateria neuropsicològica (NBACE), una prova validada que explora els diferents dominis cognitius (llenguatge, memòria, orientació…) que intervenen en el procés de l’Alzheimer o la demència. Aquesta exhaustiva exploració dura 45 minuts.

Prova gratuïta online i presencial per a persones majors de 50 anys
Des d’Ace Alzheimer Center Barcelona facilitem que qualsevol persona major de 50 anys pugui sol·licitar una avaluació gratuïta de memòria presencial o per videotrucada per conèixer el seu rendiment cognitiu.

Aquesta iniciativa es va posar en marxa el 2008 i ja ha avaluat més de 3.000 persones, de forma totalment gratuïta i sense necessitat de derivació per part del metge de família.

Per participar, només cal inscriure's trucant al 93 430 47 20 o enviant un correu electrònic a memoria@fundacioace.org.
Addicionalment, pots revisar la teva memòria amb FACEMEMORY®, el primer test validat i autoadministrat dissenya pel nostre equip de neuropsicòlegs.

Comença ara FACEMEMORY®

Treball social
Treball social

La intervenció de l’àrea de Treball Social en el procés de diagnòstic té com a objectiu Conèixer el context familiar de la persona diagnosticada per adequar les pautes de cures i atenció que seran necessàries. Per a fer-ho, el treballador social es guia de les avaluacions neurològica i neuropsicològica, així com de la visita dels familiars i/o cuidadors.

Aquesta informació permet determinar les demandes que poden aparèixer en l’atenció a la persona i dissenyar el pla d’intervenció més adequat.

Si la persona és diagnosticada d’un deteriorament cognitiu lleu, el seguiment social es realitza directament amb ella. Si per contra, ha estat diagnosticada amb demència, el seguiment es farà amb la família o els cuidadors principals per acompanyar-los durant tot el procés.