Exercicis de memòria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Exercici 1

Objectius: intervenir sobre la memòria episòdica.

Consignes: llegeixi al pacient la història següent i faci que després contesti les preguntes que hi ha a continuació.

El Jordi Pérez sortia de casa seva cada matí per anar a la feina. El dilluns, el Jordi havia d’arribar abans a la seva empresa per assistir a la reunió de treballadors. De tota manera, el diumenge al vespre es va oblidar de canviar el despertador i el dia següent es va quedar adormit. Quan va arribar a l’empresa, la reunió ja s’havia acabat.

1-Com es diu el protagonista de la història?
2-Per què sortia de casa cada matí?
3-Va canviar el seu despertador el diumenge al vespre?
4-Es va llevar a temps el dilluns al matí per arribar a la feina?

Exercici 2

Escrigui 20 objectes que pugui trobar en un carrer.

Per exemple: bancs.

Exercici 3

Objectius: intervenir sobre la memòria numèrica.

Consignes: hauran de recordar els números que se’ls diran oralment i sumar-los.

4, 8, 9 (21)
7, 6, 4 (17)
6, 7, 2 (15)

2, 3, 1 (6)
9, 4, 5 (18)
9, 3, 4 (16)

4, 8, 2, 5 (19)
1, 2, 3, 4 (10)
4, 5, 6, 7 (22)

8, 2, 0, 1 (11)
1, 1, 1, 9 (12)
6, 5, 2, 8 (21)

Exercici 4

Escrigui 35 objectes que es puguin trobar en una sala de ball.

Exemple: pista.

Exercici 5

Escrigui 10 objectes que pugui trobar en una església.

Exemple: altar.

Exercici 6

Llegeixi-li les frases següents una per una i demani-li que les repeteixi:

– Aquesta tarda anirem a la platja.
– Aquesta primavera hi haurà més sequera que l’anterior.
– El meu fill ha estat estudiant per entrar a la universitat.
– El públic va quedar satisfet amb la mostra d’art del pintor.
– A l’estiu anirem a visitar els meus pares, que viuen a Sòria.
– El veí del costat s’ha comprat una mascota nova.
– El president del govern ha realitzat una conferència per parlar sobre el canvi climàtic.

Exercici 7

Expliqui-li que faran un exercici en el qual haurà de relacionar amb fletxes diferents monuments històrics i les comunitats autònomes d’Espanya en les quals es troben.

Monuments

ALHAMBRA
PUERTA DE ALCALÁ
CATEDRAL DE SANTIAGO
SAGRADA FAMILIA
GUGGENHEIM

Comunitats

CATALUNYA
GALICIA
COMUNIDAD DE MADRID
ANDALUCÍA
PAÍS VASC