Per al cuidador
Nutrición y envejecimiento
Reacciones agresivas
Incontinencia
Comunicación
Higiene y vestuario
Favorecer el sueño
Úlceras por presión
Prevención de accidentes
Síndrome confusional agudo
Tips para
Per al cuidador

Els cuidadors professionals coneixen bé les dificultats que suposen les cures dels pacients amb demència. Per això poden ajudar a què les famílies aprenguin a cuidar, coneguin els aspectes més importants en el manteniment de la salut i no caiguin en situacions freqüents de sobreprotecció i esgotament.

Aquí reflectirem una sèrie de propostes útils per “cuidar el cuidador”, amb l’objectiu que la seva qualitat de vida no es deteriori:

És molt important que el cuidador del pacient sàpiga reconèixer que necessita ajuda, i que això no el distraurà de la seva tasca de tenir cura, sinó que el farà més eficaç.

És necessari acceptar que les reaccions d’esgotament són freqüents i fins i tot previsibles en el cuidador. Són reaccions normals davant d’una situació “límit”, però que necessiten suport. Si es detecten aquests signes/reaccions, convé no ocultar-los per no voler assumir que s’està al límit de forces, ni tampoc per por a no ser un cuidador excel·lent.

Sol·licitar ajuda a membres de la família
Ser capaç de delegar tasques i dividir responsabilitats amb altres familiars quan no es pot arribar a tot, és essencial per prevenir situacions d’estrès que perjudiquen tant al cuidador com al malalt.
Sol·licitar ajudes socials o externes
No tenir por de recórrer a un professional (psiquiatra o psicòleg) o a grups d’autoajuda d’associacions d’afectats per la malaltia d’Alzheimer que acostumen a ser molt eficaços.
 • Sol·licitar informació i formació adequada sobre aspectes mèdics de la malaltia: evolució futura, possibles complicacions, medicació, coneixements pràctics per afrontar els problemes derivats com la nutrició, higiene, adaptació de la llar, mobilitzacions del pacient… Tot això afavoreix la sensació de control i d’eficàcia personal.
 • Marcar-se objectius reals i factibles a curt termini a l’hora de cuidar d’una persona amb demència. No mantenir expectatives irreals (per exemple, pensar que aquesta persona no empitjorarà més del que està). Ni tampoc mantenir idees omnipotents sobre un mateix (per exemple, “Vaig a solucionar tots els problemes jo sol”).
 • Mantenir-se motivat. Autoreforçar-se en els èxits, felicitant-se a un mateix per totes les coses bones que va fent. No fixar-se només en les deficiències i errors que tinguin.
 • No oblidar-se d’un mateix i cuidar de la pròpia salut. Intentar tenir espais de descans, dormir les hores suficients i mantenir una alimentació adequada. Permetre’s un merescut descans diari o setmanal, fora del contacte directe amb la persona amb demència.
 • Evitar l’aïllament en les relacions socials habituals. Obligar-se a mantenir el contacte amb amics, familiars i gent del seu entorn. Sortir de casa amb altres persones, no quedar-se tancat. Els vincles afectius esmorteeixen l’estrès.
 • Saber posar límit a les demandes excessives del pacient. S’ha de saber dir “no”, sense sentir-se culpable per fer-ho.
 • Planificar les activitats de la setmana i del dia. Establir prioritats en les tasques diferenciant l’urgent de l’important. Decidir quines coses no podrà realitzar amb bastanta probabilitat. La manca de temps és una de les principals causes de preocupació.
 • Fomentar la independència del pacient. Deixar que la persona amb demència mantingui totes les activitats que pot fer per si mateix, encara que ho faci lent o malament.
 • Fer ús dels centres de dia, residències per ingressos temporals, o personal contractat per assistència domiciliària o tasques de la llar, si la situació ho requereix.

 

kj

Prevención de accidentes

Los accidentes constituyen la primera causa de lesiones e incapacidad y la quinta causa de mortalidad en personas mayores de 75 años. Algunos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como la confusión mental y la pérdida de memoria, requieren una modificación del entorno en que vive la persona con demencia para impedir que esos accidentes puedan afectarle a ella o a los demás.

No es preciso hacer grandes cambios o guardar bajo llave cosas que considere inseguras. De hecho, los cambios drásticos pueden tener un efecto negativo y hacer que la persona con demencia se sienta aún más alterado y confuso, incluso hasta el punto de que el entorno le deje de resultar familiar.

Cocina

Puede convertirse en uno de los lugares más peligrosos de la casa. Las siguientes precauciones pueden reducir el riesgo de accidentes. Asegúrese que su equipo de cocina ofrece las suficientes garantías de seguridad. Las precauciones a tener en cuenta en el ámbito de la cocina son las siguientes:

 • Sustituya el horno de gas por una cocina eléctrica, si no puede hacerlo, instale un aparato de seguridad para detectar fugas de gas.
 • Apague el gas y desconecte todos los electrodomésticos pequeños antes de irse a la cama, cada día o si se marcha por un periodo largo de tiempo.
 • No utilice cerillas sino un encendedor eléctrico
 • Guarde bajo llave objetos punzantes o peligrosos como tijeras, cuchillos, etc.
 • Programe el agua caliente a una temperatura máxima de 37ºC.
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

f

g