Investigación clínica

AMYPAD – Amyloig imaging to prevent Alzheimer’s Disease

Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease (AMYPAD) pretén millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l’Alzheimer mitjançant l’ús d’una Tomografia per Emissió de Positrons (PET) cerebral.

El projecte consta de tres estudis:

  • Valor diagnòstic: En primer lloc, el projecte té per objecte comprendre millor l’impacte de la utilització de la imatge de PET amiloide en el pensament diagnòstic i el maneig dels pacients. AMYPAD escanejarà una gran cohort de la població (n=900) que se sospita que pot patir la malaltia d’Alzheimer, centrant-se en aquelles persones amb deteriorament cognitiu subjectiu, deteriorament cognitiu lleu i demència atípica o inexplicada, per determinar la utilitat de la imatge ß-amiloide pel que fa a la confiança en el diagnòstic, els arbres de decisió, el canvi en el diagnòstic i els plans de gestió del pacient. L’objectiu principal és mesurar l’impacte en el maneig del pacient de la utilització primerenca versus tardana de la imatge de PET amiloide.
  • Estudi de pronòstic: En segon lloc, el projecte vol fer un seguiment i comprendre la història natural de la malaltia d’Alzheimer que va des de la normalitat cognitiva, passant pel declivi cognitiu subjectiu fins al deteriorament cognitiu lleu, amb la finalitat de definir la finestra d’oportunitat òptima per a la prevenció secundària de la malaltia d’Alzheimer a través de la imatge PET ß-amiloide. Per tal de comprendre millor la història natural de la fisiopatologia ß-amiloide, AMYPAD aprofitarà diverses xarxes europees en estreta col·laboració amb cohorts en curs, com l’EPAD, per estudiar les etapes més primerenques de la malaltia d’Alzheimer de forma longitudinal i multimodal.
  • Estudis de prova de concepte: Finalment, AMYPAD seleccionarà persones per a assajos de tractament destinats a prevenir la malaltia d’Alzheimer assegurant una inscripció més homogènia i apropiada. Es farà un seguiment clínic de les poblacions combinades, fins a un 50%, amb imatges longitudinals de ß-amiloide (centrant-se en les persones amb exploracions positives límit) per millorar la comprensió de la fisiopatologia de la malaltia i establir informació pertinent que faciliti la inclusió en l’assaig clínic, reduir la grandària de la mostra requerida i millorar el poder estadístic dels resultats. L’objectiu final és establir predictors de la declinació per ajudar en la planificació i la supervisió del tractament.

En el projecte participen 3.100 persones de tot Europa i està previst realitzar 6.000 PET d’amiloide.

Dirigit pel Centre Mèdic Universitari VU d’Amsterdam, el consorci AMYPAD reuneix un equip mundial de socis d’arreu Europa per formar una xarxa paneuropea que inclou els llocs de PET més actius. Això assegurarà l’accés efectiu als pacients i també maximitzarà l’exposició al coneixement tècnic i a la modelització de la malaltia.

A més, AMYPAD abordarà els objectius esmentats anteriorment en estreta col·laboració amb el projecte EPAD (el projecte europeu de prevenció de la malaltia d’Alzheimer) de la IMI.

L’AMYPAD està finançat amb la subvenció número 115952 del programa 2 de la Innovative Medicines Initiative, que és una iniciativa conjunta del programa d’investigació i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020 i de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).