Investigación clínica

BIOFACE (Estudi de Biomarcadors en el deteriorament cognitiu lleu d’inici precoç a Ace Alzheimer Center Barcelona)

Malgrat que l’edat és el principal factor de risc per al desenvolupament d’una demència, el deteriorament cognitiu es pot manifestar igualment en edats més primerenques. La demència d’inici precoç constitueix un greu problema de salut i social, ja que afecta persones en els anys productius de la seva vida laboral i amb responsabilitats econòmic-familiars.

El projecte BIOFACE analitza diferents biomarcadors (de neuroimatge, genètics i bioquímics) amb la finalitat d’avaluar si aquests poden ser una eina diagnòstica útil del deteriorament cognitiu lleu en persones menors de 65 anys.