Investigación genómica

GR@ACE – Genomic Research at Fundació ACE

Obra Social la Caixa, Grifols, Instituto de Salud Carlos III & Fundació ACE. El projecte GR@ACE és un estudi de genètica humana que té per objectiu descobrir nous gens que provoquen l’Alzheimer i usar aquesta informació per proposar nous tractaments per combatre la malaltia.

El projecte GR@ACE (Recerca Genòmica aplicada a la Malaltia d’Alzheimer) té l’objectiu de descobrir nous gens que provoquen Alzheimer i utilitzar aquesta informació per proposar nous tractaments per combatre la malaltia. GR@ACE s’emmarca en una línia de recerca prioritària per a Europa (programa Horitzó 2020).

En la primera fase del projecte, s’ha realitzat un escombratge complet del genoma amb les mostres existents en la col·lecció d’Ace Alzheimer Center Barcelona que, amb més de 10.000 mostres d’extracció de sang, és la més gran del món recollides en un únic centre.

El projecte GR@ACE ha permès identificar tres categories de gens implicats amb la malaltia d’Alzheimer. La qualitat i l’homogeneïtat de les mostres serà clau per al disseny de noves estratègies i l’impuls de teràpies combinades per al tractament de la demència. En total, s’ha analitzat, durant aquesta primera fase, el genoma de 12.368 persones, 6.063 d’elles amb demència tipus Alzheimer.

Tres categories de gens

Ace Alzheimer Center Barcelona duu a terme un procés clínic interdisciplinari i exhaustiu en el qual, a més de fer un diagnòstic, també s’assigna una classificació tècnica dins del diagnòstic d’Alzheimer que té a veure amb la major o menor probabilitat que la persona pugui sofrir una altra demència, a més d’Alzheimer.

Tenint en compte el diagnòstic d’Alzheimer i la probabilitat de patir un altre tipus de demència simultàniament, s’han generat grups de pacients per a l’estudi, en un enfocament pioner en el món de la recerca genètica. Aquesta perspectiva clínica de l’anàlisi és el que ha fet possible la distinció de les següents categories:

  • La primera categoria és la dels gens que són estables i el seu efecte es manté igual en tots els grups.
  • Els gens de la segona categoria reforcen el seu efecte en els grups de pacients que tenen Alzheimer i que no tenen cap altra demència implicada.
  • Els gens de la tercera mostren més efecte en les mostres d’aquelles persones que, malgrat tenir Alzheimer, el seu diagnòstic indica que podrien patir, a més, una altra demència.

Aquesta distinció del comportament dels gens és crucial, en primer lloc, perquè apunta a la possibilitat d’adaptar les estratègies de tractament al tipus de diagnòstic de cada persona. I, en segon lloc, perquè cadascuna d’aquestes categories permet als científics distingir l’àrea del genoma on actuen aquests gens.

Així doncs, els resultats de la categorització han evidenciat la relació del sistema immune amb tots els grups de mostres d’Alzheimer i la presència destacada dels processos vasculars, com a factors causals de la malaltia.

Dos gens nous

D’altra banda, l’equip d’Ace Alzheimer Center Barcelona ha realitzat amb les mateixes mostres un estudi clàssic de rastreig del genoma, comparant la genètica de tots els casos, tant de les persones amb Alzheimer com la dels qui no tenen aquesta patologia.

En aquest estudi, a més de la mostra del projecte GR@ACE, s’ha integrat informació genètica d’altres estudis, arribant a una mostra final de 81.455 persones. Aquesta anàlisi ha permès detectar dos gens nous relacionats amb la malaltia d’Alzheimer.

Encara que seran necessaris estudis posteriors per corroborar-ho, els nous gens podrien estar relacionats amb l’enzim que sintetitza el colesterol i amb el procés de mort neuronal, respectivament.