Psicología médica

Programa de Psicoestimulació Integral (PPI)

El PPI analitza els efectes beneficiosos de l’estimulació cognitiva en persones amb demències lleus. Fins al moment, hi han participat més de 1800 persones.

El PPI és un programa dirigit a la persona amb deterioració cognitiva que contempla l’estimulació de les funcions cognitives bàsiques, la pràctica de les habilitats instrumentals, l’exercici de les capacitats psicomotrius i afavorir les activitats bàsiques de la vida diària. La finalitat és alleujar la convivència amb una persona amb algun tipus de demència.

El programa integra diferents tècniques per millorar aspectes de la conducta i personalitat. L’aplicació de tècniques rehabilitadores incideix, principalment, en quatre aspectes de la persona amb demència: el cognitiu, el motor, el psicosocial i el de les activitats de la vida diària. Per tot això, en el seu conjunt, se li atorga un caràcter d’intervenció integral.

L’estratègia terapèutica del PPI està fonamentada en la presència de la plasticitat neuronal i basada en la neuropsicologia cognoscitiva, en la teràpia de modificació de conducta i en l’estat bio-psicosocial de la persona.

Fins al moment, han participat més de 1.800 persones en el Programa de Psicoestimulació Integral de Fundació ACE.