Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Fundació ACE és una entitat privada, sense ànim de lucre, dedicada al diagnòstic, tractament, recerca i ajuda a les persones amb la Malaltia d’Alzheimer o altres demències.