Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

accions

visites gratuïtes

Prop del 39% de les visites efectuades per la Fundació ACE a la Unitat de Diagnòstic són a càrrec de la mateixa Fundació. Creiem que la sanitat és un bé universal i, per tant, ens comprometem a facilitar l’accés als serveis sanitaris en la mesura que ens sigui possible.

programa de sensibilització “l’Alzheimer, tu i jo”

Des dels nostres inicis, hem optat per fer de la divulgació sobre l’Alzheimer un segell d’identitat. Una prova d’aquest compromís són les publicacions que trobaran aquí per a diferents nivells i edats.

publicacions

ComicKern

Fes click a sobre i descarregate’l.