AMBAR® Center:
un pas més en el tractament de l'Alzheimer

Què és el tractament AMBAR®?

Ace Alzheimer Center Barcelona i Grifols posen en marxa AMBAR® Center, una nova unitat pel tractament de les persones amb malaltia d'Alzheimer lleu i moderada.

AMBAR® Center Barcelona està format per personal sanitari altament qualificat d’Ace. En el nostre equip figuren neuròlegs, neuropsicòlegs, metges intensivistes i infermers especialitzats en la realització de la tècnica del recanvi plasmàtic i en el tractament, diagnòstic i assistència de l’Alzheimer.

El procediment AMBAR® (Alzheimer Management by Albumin Replacement) consisteix en la realització periòdica de recanvis plasmàtics amb albúmina per alentir el deteriorament cognitiu i allargar l’autonomia de les persones amb Alzheimer.

El protocol assistencial consta una fase intensiva amb un recanvi plasmàtic setmanal durant 6 setmanes, seguit de la fase de manteniment amb un recanvi plasmàtic mensual i una durada a determinar segons criteri mèdic.

Preguntes freqüents

Si vol rebre més informació, ens pot enviar les seves dades a través del formulari

 

El nostre equip: