Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

bases

codi ètic

Per tal de vetllar pel compliment dels estàndards més alts de qualitat ètica assistencial i en la gestió dels recursos humans i de participació social, la Fundació ACE s’ha dotat d’un codi ètic. Els seus objectius són:

  • Promoure i assegurar el manteniment del respecte i de la dignitat de les persones amb les quals interactua el personal de la Fundació.
  • Promoure i assegurar el manteniment d’un ambient de treball estimulant i segur, basat en el respecte de la diversitat i de la dignitat de les persones.
  • La salvaguarda de la confidencialitat i la protecció de les informacions sensibles.
  • Els límits a la participació en la vida política i associativa.
  • El respecte i la defensa del medi ambient, tant per part de la Fundació com dels seus proveïdors, així com de les condicions de seguretat de tots els qui participen en la cadena de valor.

Saber-ne més…

memòria

A partir de l’exercici de la realització de la Memòria global de la Fundació 2015, hi haurà una part d’aquesta dedicada a presentar les activitats d’RSC d’aquell any. En aquesta Memòria es detallaran les accions realitzades, el nivell de compliment dels objectius i l’actualització dels indicadors.

objectius

Durant l’any 2016, i de forma participada, es fixaran els objectius de la Fundació en matèria d’RSC per al quadrienni 2017-2021. En la Memòria anual d’RSC es reflectirà el grau de compliment dels objectius definits.