Exercicis online

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs per a fase lleu

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a persones amb Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs per a fase moderada

Alzheimer - fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per persones amb Alzheimer en fase moderada.