Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

exercicis online

llenguatge

Escrigui 15 paraules que comencin per TA- i que no siguin ni noms de persones ni de països.

Exemple: Tambor

Escrigui 15 paraules que comencin per NE- i que no siguin ni noms de persones ni de països.

Exemple: Nespra

Ordeni per ordre alfabètic les paraules següents:

 1. ERUPCIÓ
 2. FINS
 3. DESTRAL
 4. TRIOMFADOR
 5. VENJADOR
 1. CLOSCA
 2. MAREJOS
 3. BOMBETA
 4. CÀRREC
 5. JUTGE
 1. RACÓ
 2. ESPONJA
 3. CLAUS
 4. MIRALL
 5. OR
 1. RÀDIO
 2. VÀLID
 3. CADIRA
 4. ZOOLÒGIC
 5. LLIBRETA

Ordeni per ordre alfabètic les paraules següents:

 1. TORRÓ
 2. CARNISSER
 3. TIMBRE
 4. BALENA
 5. GELAT
 1. RÀFEGA
 2. NOCIÓ
 3. TURISTA
 4. CANÇÓ
 5. FERIDA
 1. TRASTO
 2. GOS
 3. MÚSICA
 4. RESTA
 5. AMETLLAT
 1. LLUMÍ
 2. TELÈFON
 3. SALSA
 4. CASC
 5. FESTUC

Ordeni per ordre alfabètic les paraules següents:

 1. ANIMACIÓ
 2. EVIDENT
 3. TELEVISOR
 4. ESCULL
 5. FILL
 1. VENTILADOR
 2. ORELLA
 3. SINISTRE
 4. DÉU
 5. FELIÇ
 1. CAP
 2. REPTE
 3. CARBÓ
 4. BOCA
 5. TINENT
 1. JOVENTUT
 2. TITELLA
 3. BAIX
 4. PASTANAGA
 5. GEGANT

Escrigui una frase o una història curta amb les paraules d’un mateix grup.

Exemple:

CASA – COTXE – ARMARI – CAMISA

Vaig agafar la camisa de l’armari, em vaig vestir ràpidament i vaig sortir de casa per agafar el cotxe i anar a la feina.

 1. FESTA – BEGUDES – REGALS – NIT
 2. PARAIGUA – PLUJA – NIT DE NADAL – SOPAR
 3. CARRUATGE – PRINCESA – TROMPETA – REAL

memòria

Objectius: intervenir sobre la memòria episòdica.

Consignes: llegeixi al pacient la història següent i faci que després contesti les preguntes que hi ha a continuació.

El Jordi Pérez sortia de casa seva cada matí per anar a la feina. El dilluns, el Jordi havia d’arribar abans a la seva empresa per assistir a la reunió de treballadors. De tota manera, el diumenge al vespre es va oblidar de canviar el despertador i el dia següent es va quedar adormit. Quan va arribar a l’empresa, la reunió ja s’havia acabat.

1-Com es diu el protagonista de la història?
2-Per què sortia de casa cada matí?
3-Va canviar el seu despertador el diumenge al vespre?
4-Es va llevar a temps el dilluns al matí per arribar a la feina?

Escrigui 20 objectes que pugui trobar en un carrer.
Per exemple: bancs…

Objectius: intervenir sobre la memòria numèrica.

Consignes: hauran de recordar els números que se’ls diran oralment i sumar-los.

4, 8, 9 (21)
7, 6, 4 (17)
6, 7, 2 (15)

2, 3, 1 (6)
9, 4, 5 (18)
9, 3, 4 (16)

4, 8, 2, 5 (19)
1, 2, 3, 4 (10)
4, 5, 6, 7 (22)

8, 2, 0, 1 (11)
1, 1, 1, 9 (12)
6, 5, 2, 8 (21)

Escrigui 35 objectes que es puguin trobar en una sala de ball.
Pista…

Escrigui 10 objectes que pugui trobar en una església.
Bancs…

Llegeixi-li les frases següents una per una i demani-li que les repeteixi:
– Aquesta tarda anirem a la platja.
– Aquesta primavera hi haurà més sequera que l’anterior.
– El meu fill ha estat estudiant per entrar a la universitat.
– El públic va quedar satisfet amb la mostra d’art del pintor.
– A l’estiu anirem a visitar els meus pares, que viuen a Sòria.
– El veí del costat s’ha comprat una mascota nova.
– El president del govern ha realitzat una conferència per parlar sobre el canvi climàtic.

Expliqui-li que faran un exercici en el qual haurà de relacionar amb fletxes diferents monuments històrics i les comunitats autònomes d’Espanya en les quals es troben.

 • ALHAMBRA
 • PUERTA DE ALCALÁ
 • CATEDRAL DE SANTIAGO
 • SAGRADA FAMILIA
 • GUGGENHEIM
 • CATALUNYA
 • GALICIA
 • COMUNIDAD DE MADRID
 • ANDALUCÍA
 • PAÍS VASC

memòria immediata

Digui-li una sèrie de paraules que no tenen cap significat. A continuació ha de repetir amb el mateix to i cadència les paraules que li pronunciarà.
Pseudoparaules de tres síl·labes:

 1. pi-te-la
 2. na-fa-co
 3. ce-no-tu
 4. per-ca-do
 5. bu-lo-ca
 6. li-za-do
 1. ma-un-po
 2. ri-pe-ta
 3. ka-sa-lo
 4. ga-ha-fa
 5. nu-ño-la
 6. re-te-ra

Digui-li una sèrie de paraules que no tenen cap significat. A continuació ha de repetir amb el mateix to i cadència les paraules que li pronunciarà.
Pseudoparaules de tres síl·labes.

 1. ra-ju-ne
 2. ro-ne-la
 3. pi-ol-ca
 4. la-ni-po
 5. bu-co-ti
 6. le-ma-ni
 1. si-za-ma
 2. ri-le-ma
 3. sa-ka-no
 4. di-je-ma
 5. xa-yo-nu
 6. re-te-pe

Digui-li una sèrie de paraules que no tenen cap significat. A continuació ha de repetir amb el mateix to i cadència les paraules que li pronunciarà.
Pseudoparaules de tres síl·labes:

 1. na-jo-ca
 2. ir-za-lo
 3. co-pe-fa
 4. ti-con-ra
 5. re-ne-ve
 6. lo-de-sa
 1. si-za-ma
 2. clo-jo-pe
 3. tre-bu-li
 4. cri-lla-po
 5. li-tro-ca
 6. le-na-po

memòria de treball

Demani-li que lletregi les paraules següents, primer en ordre directe i després en ordre invers:
LLACUNA – MÀNEGA – FINESTRA – ESFINX – PORTES – ANALGÈSIC – MINERAL

Demani-li que lletregi les paraules següents, primer en ordre directe i després en ordre invers:

HIVERN – LLÀGRIMA – ATENCIÓ – FILLS – TRASPLANTAMENT – CORTINA – REVISTA

Demani-li que lletregi les paraules següents, primer en ordre directe i després en ordre invers:

BESCUIT – ESTUPEFACTE – HEREU – TRAMVIA – CAP – IRREVERSIBLE – AL·LUCINACIÓ – DRET – LLIBERTAT

atenció

Objectius: intervenir sobre la memòria numèrica.

Consignes: hauran de recordar els números que se’ls diran oralment i sumar-los.

8 8 4 8

R R R U

l k k k

7 3 7 7

a a o a

B B B D

1 1 3 1

6 6 6 4

g h h h

4 2 4 4

I I I L

9 8 9 9

Ordeni els números següents de menor a major:

256 – 78 – 10.290 – 5.865 – 456 – 2.900 – 654.390 – 2 – 783 – 6.098 – 45 – 4.578 – 34 – 74.897 – 32.459 – 632 – 98.340 – 321 – 54 – 9.000

Marqui, encerclant-los, la lletra o número diferents de cada sèrie.

2 2 2 5

A N A A

r r d r

0 8 0 0

W V V V

K K K L

8 3 3 3

9 9 4 9

c c c n

1 1 7 1

M M M N

4 4 4 7

Escrigui 35 objectes que es puguin trobar en una sala de ball.
Pista…

Escrigui 10 objectes que pugui trobar en una església.
Bancs…

Llegeixi-li les frases següents una per una i demani-li que les repeteixi:
– Aquesta tarda anirem a la platja.
– Aquesta primavera hi haurà més sequera que l’anterior.
– El meu fill ha estat estudiant per entrar a la universitat.
– El públic va quedar satisfet amb la mostra d’art del pintor.
– A l’estiu anirem a visitar els meus pares, que viuen a Sòria.
– El veí del costat s’ha comprat una mascota nova.
– El president del govern ha realitzat una conferència per parlar sobre el canvi climàtic.

Expliqui-li que faran un exercici en el qual haurà de relacionar amb fletxes diferents monuments històrics i les comunitats autònomes d’Espanya en les quals es troben.

 • ALHAMBRA
 • PUERTA DE ALCALÁ
 • CATEDRAL DE SANTIAGO
 • SAGRADA FAMILIA
 • GUGGENHEIM
 • CATALUNYA
 • GALICIA
 • COMUNIDAD DE MADRID
 • ANDALUCÍA
 • PAÍS VASC

fluència verbal

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per LE-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per PE-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per CA-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

pràxies

Faci els dibuixos següents: un rectangle i un rombe. Després, dibuixi en un altre espai un rombe i, a dins, una rodona.

Faci els dibuixos següents en 3 fulls diferents: un triangle, un rombe i un cub.

Objectius: intervenir sobre les pràxies constructives.

Consignes: realitzi en un full en blanc el dibuix següent.

Screenshot_1

Consigna: dicti al famíliar el text següent perquè el copiï.

En una nit molt fosca, hi havia un gat que buscava menjar entre els arvres propers a la granja de l’Anselm. Les gallines estaven nervioses pels udols dels llops que venien de les muntanyes pròximes…

control mental

Objectius: intervenir sobre la memòria i el control mental.

Consignes: escolti atentament, ja que a continuació li lletrejaré una sèrie de paraules. Quan hagi acabat cada paraula m’haurà de dir de quina es tracta.

F-I-L-L

C-O-N

R-E-N-AL

T-O-S-S-U-T

R-À-P-I-D

C-R-I-A-T

L-L-À-M-I-N-A

T-I-T-A-N-S

C-R-I-S-P-A-T

P-I-R-À-M-I-D-E

Objectius: intervenir sobre la memòria i el control mental.

Consignes: escolti atentament, ja que a continuació li lletrejaré una sèrie de paraules. Quan hagi acabat cada paraula m’haurà de dir de quina es tracta.

N-A-T-A
A-S-E
R-A-T-O-L-I
P-A-S-E-I-G
R-E-B-A-I-X-A
T-O-C-A-T
G-R-A-N-I-T
C-A-R-G-O-L
R-E-C-A-T
B-R-U-T-Í-C-I-A
T-R-E-B-A-L-L-A-R
R-E-B-E-D-O-R
T-O-R-M-E-N-T-A

agnòsies

Objectius: intervenir sobre les agnòsies.

Consignes: digui’m si les cares següents que li mostraré estan tristes, alegres o enfadades. Aquí caldrà una revista on hi hagi cares (tant si són de famosos com si no) per poder realitzar l’exercici.

Objectius: intervenir sobre les agnòsies.

Consignes: digui’m de quin color són.

 • Pera
 • Castanyes
 • Plàtan
 • Cireres
 • Mandarina
 • Tronc d’un arbre
 • Sang
 • Fulles
 • Rave
 • Or

altres

Objectius: intervenir sobre el processament numèric.

Consignes: llegeixi-li els enunciats següents, assegurant-se que el famíliar està atent.

– Digui un nombre comprès entre el 34 i el 41
– Digui un nombre comprès entre el 321 i el 327

– Quins números hi ha entre el 65 i el 72?
– Quins números hi ha entre el 724 i el 728?

– Digui un número més gran de 13 i més petit de 34
– Digui un número més gran de 655 i més petit de 878

– Digui dos números anteriors a 900
– Digui dos números posteriors a 534

Semblances i diferències.
Objectius: intervenir sobre les funcions executives.

Consignes: pregunti-li quines són les diferències entre el següents grups de paraules.

– Una abella i una formiga
– L’handbol i el bàsquet
– Un sofà i una butaca
– L’aire condicionat i la calefacció
– Un bolígraf i un llapis

Funcions executives.
Objectius: intervenir sobre les funcions executives.

Consignes: demani-li que digui o escrigui com a mínim dos passos necessaris.

– Per canviar la roda d’un cotxe
– Per dutxar-se
– Per preparar l’esmorzar
– Per trobar un carrer

Escriptura sobre els moments viscuts.
Objectius: intervenció sobre la memòria biogràfica i pràxies.

Consignes: demani-li al famíliar que escrigui algun esdeveniment personal. Si el famíliar no sap sobre què pot escriure, se’l pot incitar a temes com la comunió, el dia del seu casament, el primer fill/a, etc.

Repetició de frases.
Objectius: intervenció cognitiva en la memòria de treball, en el llenguatge i en l’atenció.

Consignes: dir al vostre famíliar que farà un exercici en el qual haurà de repetir les frases que vostè li llegirà. Per fer-ho, haurà de posar atenció a cadascuna d’elles.

– L’Helena i l’Antoni estan esperant una criatura.
– L’aquari de Lisboa és molt bonic.
– La meva germana Sílvia treballa en un centre mèdic.
– Aquestes vacances farem un viatge llarg a l’estranger.
– Necessito crema solar protectora per anar a la platja.
– En Marcos treballa a l’oficina de correus del seu barri.
– Hem de demanar hora de visita per anar al dentista.
– Aquest estiu està fent moltíssima calor.
– Comprarem gambes i llagostins per preparar una paella.
– Plantarem margarites de colors al jardí de casa.