Exercicis online

Objectius: intervenir sobre les agnòsies.

Consignes: digui’m si les cares següents que li mostraré estan tristes, alegres o enfadades. 

Aquí caldrà una revista on hi hagi cares (tant si són de famosos com si no) per poder realitzar l’exercici.

Objectius: intervenir sobre les agnòsies.

Consignes: digui’m de quin color són.

  • Pera
  • Castanyes
  • Plàtan
  • Cireres
  • Mandarina
  • Tronc d’un arbre
  • Sang
  • Fulles
  • Rave
  • Or

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase moderada.

Quaderns de repàs

Demència - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a pacients amb demència en fase moderada.