Exercicis online

Objectius: intervenir sobre la memòria numèrica.

Consignes: hauran de recordar els números que se’ls diran oralment i sumar-los.

8 8 4 8

R R R U

l k k k

7 3 7 7

a a o a

B B B D

1 1 3 1

6 6 6 4

g h h h

4 2 4 4

I I I L

9 8 9 9

Ordeni els números següents de menor a major:

256 – 78 – 10.290 – 5.865 – 456 – 2.900 – 654.390 – 2 – 783 – 6.098 – 45 – 4.578 – 34 – 74.897 – 32.459 – 632 – 98.340 – 321 – 54 – 9.000

Marqui, encerclant-los, la lletra o número diferents de cada sèrie.

2 2 2 5

A N A A

r r d r

0 8 0 0

W V V V

K K K L

8 3 3 3

9 9 4 9

c c c n

1 1 7 1

M M M N

4 4 4 7

Escrigui 35 objectes que es puguin trobar en una sala de ball.

Exemple: pista.

Escrigui 10 objectes que pugui trobar en una església.

Exemple: altar.

Llegeixi-li les frases següents una per una i demani-li que les repeteixi:

– Aquesta tarda anirem a la platja.
– Aquesta primavera hi haurà més sequera que l’anterior.
– El meu fill ha estat estudiant per entrar a la universitat.
– El públic va quedar satisfet amb la mostra d’art del pintor.
– A l’estiu anirem a visitar els meus pares, que viuen a Sòria.
– El veí del costat s’ha comprat una mascota nova.
– El president del govern ha realitzat una conferència per parlar sobre el canvi climàtic.

Expliqui-li que faran un exercici en el qual haurà de relacionar amb fletxes diferents monuments històrics i les comunitats autònomes d’Espanya en les quals es troben.

Monuments

  • ALHAMBRA
  • PUERTA DE ALCALÁ
  • CATEDRAL DE SANTIAGO
  • SAGRADA FAMILIA
  • GUGGENHEIM

Comunitats

  • CATALUNYA
  • GALICIA
  • COMUNIDAD DE MADRID
  • ANDALUCÍA
  • PAÍS VASC

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase moderada.

Quaderns de repàs

Demència - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a pacients amb demència en fase moderada.