Exercicis online

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per LE-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

Exemple: lèxic.

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per PE-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

Exemple: pedant.

A continuació ha d’escriure 20 paraules que comencin per CA-, que no siguin ni noms de persona ni de ciutats.

Exemple: cadira.

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase moderada.

Quaderns de repàs

Demència - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a pacients amb demència en fase moderada.