Exercicis online

Escrigui 15 objectes que pugui trobar a la muntanya.

Escriure una frase amb les següents paraules:

PARDAL - SOMRIURE - BOSC - NIU - INFANT

Escrigui 15 objectes que pugui trobar en una biblioteca.

Escriure una frase amb les següents paraules:

CAFÈ - CAURE - TARD - FRED - AMIC

Ordeni per ordre alfabètic les paraules següents:

 1. ANIMACIÓ
 2. EVIDENT
 3. TELEVISOR
 4. ESCULL
 5. FILL
 1. VENTILADOR
 2. ORELLA
 3. SINISTRE
 4. DÉU
 5. FELIÇ
 1. CAP
 2. REPTE
 3. CARBÓ
 4. BOCA
 5. TINENT
 1. JOVENTUT
 2. TITELLA
 3. BAIX
 4. PASTANAGA
 5. GEGANT

Escrigui una frase o una història curta amb les paraules d’un mateix grup.

 1. FESTA – BEGUDES – REGALS – NIT
 2. PARAIGUA – PLUJA – NIT DE NADAL – SOPAR
 3. CARRUATGE – PRINCESA – TROMPETA – REAL

Exemple:

CASA – COTXE – ARMARI – CAMISA

Vaig agafar la camisa de l’armari, em vaig vestir ràpidament i vaig sortir de casa per agafar el cotxe i anar a la feina.

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase moderada.

Quaderns de repàs

Demència - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a pacients amb demència en fase moderada.