FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative


Queixes subjectives de memòria i el seu significat

.

  • L'objectiu d'aquest assaig clínic és comprovar si les queixes subjectives de memòria són un marcador fiable per desenvolupar una demència o Alzheimer.
  • Fundació ACE realitza un seguiment mèdic a 200 persones sense deteriorament cognitiu.

 

El projecte Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI) és un estudi observacional, sobre detecció precoç, dissenyat i impulsat per Fundació ACE l’any 2014.

Consisteix a realitzar, cada any, un seguiment mèdic a 200 persones majors de 50 anys. Al principi de l’estudi, aquestes persones eren clínicament sanes, però ja aleshores percebien canvis a la seva memòria que les proves no podien detectar.

Els principals objectius de l'estudi són:

- Comprovar si les queixes subjectives de memòria són un indicador fiable del risc de desenvolupar Alzheimer o una altra demència.

- Identificar altres paràmetres (biomarcadors), que es puguin mesurar, per exemple, en sang o amb la ressonància magnètica, que puguin evidenciar el risc de desenvolupar demències o Alzheimer.

FACEHBI, aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament i el Comitè Ètic de l'Hospital Clínic (Barcelona), parteix de la voluntat de conèixer quins canvis fisiopatològics es produeixen en la persona que passa d’estar clínicament sana a diagnosticada de deteriorament cognitiu. Tot això es farà possible amb el seguiment comparatiu entre les persones que, al llarg de l’estudi, han desenvolupat Alzheimer i les que no.

Per arribar a conèixer aquests canvis, és realitzen proves com:

  • Proves de memòria, tests de personalitat i hàbits de vida.
  • Analítica sanguínia per mesurar els nivells de la proteïna beta amiloide, relacionada amb el desenvolupament de la malaltia.
  • Escàner de tomografia per emissió de positrons (PET per les seves sigles en anglès), per traçar la ubicació de la mateixa proteïna.
  • Anàlisi genètica i analítica convencional per descartar altres malalties.
  • Ressonància magnètica, que permet comprovar l'estructura cerebral.
  • Tomografia de Coherència Óptica (OCT), que consisteix en fer una fotografia del fons de l’ull per mesurar el gruix de la retina.
  • Altres proves per tal de determinar la composició corporal (greix, aigua, massa òssia) i la rigidesa arterial.

Actuar en les fases inicials, abans del diagnòstic de demència, podria ser clau per desenvolupar fàrmacs que permetin actuar posteriorment sobre la malaltia. Actualment els 200 participants estan a punt de començar el cinquè any de seguiment i proves.

Amb un pressupost de 1.320.000 € per als quatre primers anys, el projecte requereix finançament addicional per assegurar la seva continuïtat.

 

La generositat que permet impulsar la recerca 

El 20 de setembre de 2017 es va realitzar una trobada amb els 200 voluntaris del projecte i les seves famílies. L'objectiu de Fundació ACE era retre homenatge als voluntaris que han fet possible la durada de l'estudi i que, amb el seu temps, fan possible la recerca.

Durant la trobada, celebrada a l'Auditori AXA de Barcelona, es van exposar els resultats primerencs dels primers anys de l'estudi, es va fer una taula rodona per compartir les experiències i testimonis dels participants i es va presentar la campanya del Dia Mundial de l'Alzheimer 2017.

 

Fotografía de familia de los participantes de FACEHBI

Fotografía de família amb els voluntaris del projecte i l'equip de Fundació ACE.