Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

indicadors

Per tal d’avaluar l’impacte de les nostres activitats, el grau de millora que s’ha realitzat, la conscienciació dels nostres treballadors respecte d’aquests temes i el nostre rol en la societat, hem establert un quadre d’indicadors en matèria d’RSC. Un quadre d’indicadors que emmagatzemarà dades d’activitats amb pacients, amb recerca, relatius al personal, sobre ètica, sensibilització i governança, així com els que són relatius a la defensa i la promoció del medi ambient.

evolució, actes mèdics i assistencials per any 1995-2014
  • visites diagnosticades
  • visites seguiment
  • visites totals