Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

La Nit de l’Alzheimer

Proposta LogoNitALZHEIMER V4

Fundació ACE és la impulsora de La Nit de l’Alzheimer, un acte solidari nascut amb vocació d’esdevenir el punt de trobada anual entre la societat i el món de la recerca, el tractament i la prevenció de la malaltia d’Alzheimer.

L’objectiu de la vetllada és doble: sensibilitzar sobre la necessitat d’invertir en recerca per accelerar la lluita contra l’Alzheimer, i també generar fons pel projecte Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI).

La col·laboració de la Fundació Castell de Peralada ha fet possible que el marc del Castell de Peralada sigui l’espai que acollirà la tercera edició de La Nit de l’Alzheimer, el proper divendres 20 de juliol a partir de les 19.00 hores.

La celebració conjugarà el seu objectiu solidari i de sensibilització amb una experiència gastronòmica i musical, amb l’espectacle de dansa “Una oda al tiempo” de María Pagès, en el Festival Castell de Peralada, en la seva 32 edició.

La Nit de l’Alzheimer també comptarà amb el suport de la Fundació Abertis.

Enguany, els beneficis de La Nit de l’Alzheimer es destinaran al projecte FACEHBI.

El projecte FACEHBI, impulsat per Fundació ACE des de l’any 2014, és un estudi que permet fer un seguiment mèdic a 200 persones clínicament sanes que presenten queixes subjectives de memòria. L’objectiu d’aquest estudi és investigar i definir quina és la relació entre aquestes pèrdues cognitives lleus i el possible desenvolupament posterior de la malaltia.

Els experts constaten que les actuacions en fases inicials podria ser la clau per a desenvolupar tractaments que permetin incidir posteriorment sobre l’Alzheimer.

El valor d’aquest estudi rau en el fet de comptar amb la col·laboració de 200 voluntaris de més de 50 anys que, malgrat no patir una malaltia cognitiva diagnosticada, es sotmeten anualment a un seguit de proves mèdiques (proves de memòria, analítiques de sang, ressonàncies magnètiques, etc.) amb l’objectiu d’observar les alteracions fisiològiques que es poden manifestar en estadis molt inicials.

col·labora amb la recerca

  • 250 €: Pack Complet (sopar al Castell + assistència premium al concert + meet&greet amb artistes).
  • 100 €: Fila 0 (per no assistents).

Per fer efectiva la seva aportació es necessari realitzar una transferència a

TITULAR: Fundació ACE ICNA

IBAN: ES49 2100 0555 3602 0230 9562

CONCEPTE: NIT DE L’ALZHEIMER 2018 – NOM DELS ASSISTENTS

Una vegada feta la transferència, per a confirmar la reserva, és imprescindible enviar a regalamemoria@fundacioace.org

· Justificant de la transferència
· Nom i cognoms del assistents
· Correu electrònic i telèfon per a la confirmació
· En cas de sol·licitar el corresponent certificat de donació per a la desgravació fiscal cal fer especificar: n
om i cognoms o raò social, NIF i adreça fiscal.

Una vegada rebut el justificant de la transferència es confirmarà la reserva per correu electrònic i es faran arribar les indicacions sobre el concert.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), se li comunica que les dades personals que ens heu proporcionat seran tractades d’acord amb la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

RESPONSABLE: Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades.
FINALITAT: Recollida de dades per a la gestió i formalització de les donacions a projectes de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS: Per acomplir amb la finalitat anterior les dades personals de l’Interessat podran ser cedides a Institucions mèdiques, nacionals o internacionals que col·laborin amb els projectes i activitats de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades. Així mateix, les dades personals podran ser comunicades als òrgans competents de l’Administració Tributària d’acord amb la legislació vigent.

DRETS: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través de l’adreça de correu electrònic dpo@fundacioace.org.

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades mitjançant el correu electrònic comunicació@fundacioace.org

La Nit de l’Alzheimer 9 juny, 2016