NORFACE - Neuro-Ophthalmology Research at Fundación ACE

L'estudi de la relació entre el gruix de la retina i el deteriorament cognitiu

 

Actualment, hi ha una mancança de proves precises i de major resolució en el procés diagnòstic de les malalties neurodegeneratives. Les que existeixen són extremadament cares, com ara les de neuroimatge, o molt invasives (i doloroses) com la punció lumbar.

En el procés neurodegeneratiu es produeix una atròfia (o reducció de la grandària) del cervell, especialment de certs lòbuls. Estudis recents han posat de manifest que també es produeix un aprimament de la retina i de les seves diferents capes.

Els investigadors de Fundació ACE volen estendre l’ús de la mesura del gruix de la retina, amb una fotografia del fons d’ull, per conèixer, més i millor, el funcionament del cervell i, per tant, l’estat dels pacients, per avançar en el coneixement i l’aplicació de nous models i eines de diagnòstic.

Amb el projecte NORFACE, Fundació ACE vol consolidar l’ús de la tomografia de coherència òptica (OCT, sigles en anglès), una tècnica d’ús habitual en el camp oftalmològic, consistent en mesurar el gruix de la retina, que ara s’aplicarà a l’estudi del funcionament cerebral de pacients amb deteriorament cognitiu o demència.

A partir de l’ús de l’OCT s’intentarà avançar en la qualitat del diagnòstic, en les fases inicials de l’Alzheimer i d’altres malalties neuro-degeneratives. La tècnica podria implementar-se en la consulta de les clíniques de memòria o en la pràctica clínica habitual i canviaria el model de diagnòstic i pronòstic de les malalties neurodegeneratives.

Amb els fons recaptats en la primera Nit de l’Alzheimer, la Fundació ACE preveu aplicar la nova tècnica a 500 pacients, durant 3 anys, i desenvolupar l’ús d’aquesta tècnica per tal de fer pronòstics inicials més precisos, de forma més ràpida, econòmica i no invasiva. Es tracta de l’estudi amb el major nombre de pacients amb deteriorament cognitiu i/o demència fet fins avui. També serà pioner pel fet de ser el que abasta major diversitat de causes o tipus de demència i el que més temps de seguiment proposa als pacients (entre tres i quatre anys).