La fundació:
Notícies

Atenció i tractament

Coronavirus, tenir Alzheimer augmenta el risc?

12/03/2020
Una de les certeses sobre els efectes del coronavirus (SARS-COV-2) és el fet que afecta amb més duresa a persones d'edat avançada i amb patologies prèvies. Per això és especialment necessari prestar especial atenció a les persones amb demència o Alzheimer

La malaltia d'Alzheimer ja és la sisena principal causa de mort als Estats Units

25/03/2020Sensibilització
La malaltia d'Alzheimer ja és la sisena causa de mort als EUA i la cinquena causa de mort per a persones de 65 anys o més i de dones de qualsevol edat, segons l'informe "Fets i Xifres 2020" sobre la malaltia de l'Associació d'Alzheimer.

Mercè Boada, membre del comitè científic de l’actual edició de la conferència panhelènica d’Alzheimer (PICAD)

24/03/2020Notícies
La Dra. Boada ha estat convidada a formar part del comitè científic de la dotzena edició de la Conferència Panhel·lènica de la Malaltia d’Alzheimer (PICAD) y de la quarta Conferència mediterrània sobre malalties neurodegeneratives (MeCoND).

10 consells per al benestar de les persones amb demència durant el confinament

23/03/2020Atenció i tractament
Davant la situació generada arran del coronavirus SARS-COV-2, és rellevant parar atenció a les persones amb demència o Alzheimer, ja que la rutina que solen tenir i que els permet funcionar amb certa autonomia el màxim temps, s'ha interromput.

Accés excepcional a La Meva Salut

18/03/2020Diagnòstic
Excepcionalment, durant el temps que dura l’epidèmia de coronavirus, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha disposat d’un telèfon i d’un formulari electrònic per sol·licitar l’accés a l’aplicació en línia La Meva Salut (LMS).

Fundació ACE actua davant la pandèmia de coronavirus (SARS-COV-2)

15/03/2020Notícies
Fundació ACE actua davant la pandèmia de coronavirus (SARS-COV-2). L'objectiu és reduir el risc de contagi i, amb aquesta finalitat, Fundació ACE ha establert les mesures organitzatives necessaries per tal d'oferir atenció no presencial als usuaris.