Blog | Beneficis de la musicoteràpia en persones amb demència

En qualsevol procés de demència la persona afectada i el seu entorn s’han d’adaptar a canvis cognitius, físics i psicològics que, sovint, representen un repte en les vivències i relacions del seu dia a dia.

Millorar el benestar d’una persona amb demència és un desafiament per a les famílies i cuidadors, que veuen com els canvis conductuals fan efecte en les relacions a casa. Tot i que existeixen diferents teràpies no farmacològiques per ajudar a trobar el confort necessari, la música és un recurs que, com cap altre, és capaç d’ajudar a la persona i als seus cuidadors a trobar espais de benestar d’una manera integral.

Per què la música?

Se sap que l’estímul musical es processa àmpliament al nostre cervell, compartint xarxes cerebrals amb altres funcions. Hi ha estudis que demostren que el deteriorament en les àrees relacionades amb el processament de la música i els seus efectes sòcio-emocionals en malalties com l’Alzheimer no es produeix fins molt avançada la demència.

També se sap que augmenta la connectivitat de les neurones en l’àrea a on es conserva la memòria musical en processos com l’Alzheimer.

Finalment, sabem que la música actua sobre el nostre circuit de recompensa impactant sobre alguns neurotransmissors i fent així que participar en activitats musicals al nostre abast ens produeixi plaer.

Tot això fa de la música una important font de benestar quan es conviu amb una demència.

Què és la musicoteràpia?

La musicoteràpia és l’aplicació de criteris terapèutics per part d’un musicoterapeuta professional i especialitzat que consisteix en actituds d’aproximació i la posada en marxa de protocols i tècniques musicoterapèutiques que varien segons les necessitats de cada persona amb l’objectiu de posar en marxa els beneficis potencials de la teràpia en persones amb demència.

Les tècniques i protocols que s’utilitzen en tot aquest procés utilitzen activitats entorn al cant, tocar instruments, moure’s i/o ballar amb música i l’audició, que es treballen de diverses formes amb un component més participatiu o receptiu segons el que es requereix, per aconseguir els objectius terapèutics que permeten acompanyar a la persona en cada moment en allò que més benestar pot aportar-li.

Quins són els beneficis en processos de demència?

Quan es du a terme un programa de musicoteràpia hi ha un gran ventall de beneficis que el musicoterapeuta pot adreçar en forma d’objectius i que ho fa en funció de la persona i del moment. Alguns d’ells són:

  • En fases inicials i moderades: l’estímul de les capacitats que la persona preserva per tal d’augmentar la seva autonomia: funcions cognitives (ús del llenguatge, apràxies, agnòsies, funcions executives, atenció, memòria, orientació...), físiques (mobilitat, respiració, relaxació...) i psicològiques (participació, relació amb els altres, reconeixement i expressió d’emocions, reducció de l’ansietat, combatre la depressió, reducció de l’apatia...).
  • En fases més avançades, quan el llenguatge ja no és un mitjà de comunicació vàlid i la persona està molt desorientada i progressivament aïllada, els objectius són ajudar-la a retrobar la seva identitat emocional, a relacionar-se amb el seu entorn immediat per mitjans no verbals i a tenir una bona experiència en les activitats de la vida diària (passeig, alimentació, higiene, convivència...).

A Ace Alzheimer Center Barcelona apliquem la musicoteràpia amb gran èxit a la nostra Unitat d’Atenció Diürna per tal de cercar el benestar dels nostres usuaris i usuàries.

 

MÓNICA DE CASTRO

Musicoterapeuta a Ace Alzheimer Center Barcelona

Musicoterapeuta clínica especialitzada en demències i envelliment saludable

Fundadora de SINGULAR Música y Alzheimer

SINGULAR Música i Alzheimer és una iniciativa privada amb vocació social que ofereix serveis de musicoteràpia clínica especialitzada en demències i envelliment saludable i acompanya amb alts estàndards de qualitat, des del 2011, a entitats públiques i privades compromeses amb aquests col·lectius. www.musicayalzheimer.com

També et pot interessar ...

BLOG | Es pot tractar l’Alzheimer?

16/12/2021Notícies
En quan a tractaments per l'Alzheimer, actualment ens trobem en un moment històric similar al de l’aparició de la tacrina l’any 1989