La fundació:
Notícies

Coronavirus, tenir Alzheimer augmenta el risc?

 

Una de les escasses certeses sobre els efectes del coronavirus (SARS-COV-2) és el fet que afecta amb més duresa a persones d'edat avançada i amb patologies prèvies. Per això és especialment necessari prestar especial atenció a les persones amb demència o malaltia d'Alzheimer, concretament les d’edat avançada, ja que aquesta condició els converteix en un grup vulnerable.

"Per protegir les persones amb Alzheimer, abans de res, hem de tenir en compte les mesures de prevenció que indiquen les autoritats sanitàries", assenyala la Dra. Alba Benaque, directora general de Fundació ACE i especialista en medicina preventiva.

Les mesures de prevenció que apunta, segons les autoritats, són molt senzilles. Cal evitar sortir de casa tant com calgui i, quan sigui inevitable, mantenir la distància física amb les persones, evitar les aglomeracions i rentar-se les mans amb freqüència.

Així mateix, si finalment és imprescindible abandonar el domicili, és important recordar no tocar-se la cara, fer servir mocadors d'un sol ús o tossir contra la part interior de colze.

Tant el Ministeri de Sanitat com el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han posat en marxa mesures per protegir les persones d'edat avançada.

És imprescindible, sobretot en el cas de les persones amb Alzheimer, que siguin les famílies les que ajudin i acompanyin en el compliment d'aquestes mesures per evitar el contagi.

 

També et pot interessar ...

Fundació ACE actua davant la pandèmia de coronavirus (SARS-COV-2)

15/03/2020Notícies
Fundació ACE actua davant la pandèmia de coronavirus (SARS-COV-2). L'objectiu és reduir el risc de contagi i, amb aquesta finalitat, Fundació ACE ha establert les mesures organitzatives necessaries per tal d'oferir atenció no presencial als usuaris.