La fundació:
notícies

Excepcionalment, durant el temps que duri l'epidèmia de coronavirus, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha habilitat un telèfon i un formulari electrònic per demanar accés a l'aplicació en línia La Meva Salut (LMS).

La sol·licitud ha de ser tramitada a través de la línia telefònica 900 053 723 o mitjançant el següent enllaç: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

Amb les claus d'accés i mitjançant l'aplicació mòbil o del web, podran accedir des del seu dispositiu mòbil, ordinador o tablet a la informació mèdica de la seva història clínica com diagnòstics, plans de tractament, etc.

Què és LMS?

La Meva Salut (LMS) és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut. 

Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària rebuda en algun dels centres assistencials públics, com el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació ha de ser publicada pels centres per tal que els pacients la puguin visualitzar i consultar a través de La Meva Salut.

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l'accessibilitat a les dades, tenen accés les persones a partir dels 16 anys que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i d'algun sistema d'identificació personal unívoca de la seva identitat.

Trobareu més informació i vídeos informatius sobre serveis de La Meva Salut al seu web i en els materials de difusió.

Aplicación La Meva Salut

També et pot interessar ...

Coronavirus, tenir Alzheimer augmenta el risc?

12/03/2020Atenció i tractament
Una de les certeses sobre els efectes del coronavirus (SARS-COV-2) és el fet que afecta amb més duresa a persones d'edat avançada i amb patologies prèvies. Per això és especialment necessari prestar especial atenció a les persones amb demència o Alzheimer