Facememory®: ciència i tecnologia per detectar el Alzheimer

La investigació forma part del nostre ADN. A Ace som un centre de diagnòstic i tractament de persones amb Alzheimer i altres malalties relacionades amb el deteriorament cognitiu, però també investiguem sobre l'Alzheimer.

Perquè, tot i que encara no hi ha cura, la ciència ens acosta cada dia una mica més a la possibilitat de trobar l'origen de l'Alzheimer. De fet, el coneixement i la investigació han estat els pilars per desenvolupar Facememory®, el test per detectar problemes de memòria i possibles casos d'Alzheimer.

Impulsant la investigació de la demència

Des que el 1996 es va crear la fundació, conscients de la importància de continuar fent passos endavant en el coneixement i tractament de la demència, hem format part de més d'un centenar d'estudis. Així hem dut a terme investigació de diferents tipus:

  • Aplicada: Hem realitzat més de 110 assaigs clínics a totes les fases evolutives de l'Alzheimer.
  • Genòmica: Comptem amb la col·lecció genètica més gran d'Alzheimer d'Europa gràcies a un banc genètic amb més de 20.000 mostres emmagatzemades.
  • Social: Per analitzar les variables relacionades amb la cura d'una persona amb Alzheimer o demència, el benestar, el de la família i el dels cuidadors. Aquesta és una de les línies de recerca més capdavanteres d'Ace Alzheimer Center Barcelona i se centra en l'estructura de les cures i el nivell de sobrecàrrega de cuidador principal.
  • Clínica: ens permet trobar noves eines de diagnòstic a través de biomarcadors o neuroimatge.
  • Neuropsicològica: És l'àmbit de la investigació en què més hem treballat des dels nostres orígens. Fins ara hem avaluat més de 15.000 persones que, a més, han estat seguides i reavaluades amb el temps.

Fruit de tots aquests projectes de recerca, el Ministeri d'Economia i Competitivitat ens ha atorgat el Segell Pime innovadora.

Tecnologia i investigació van de la mà

Tot i que l'espècie ha evolucionat de manera natural, adaptant-se a l'entorn, la tecnologia fa que les nostres vides siguin molt més fàcils i ajuda a resoldre grans problemes.

En una conferència sobre neuropsicologia a Amsterdam, Montse Alegret, Responsable de la Unitat de Neuropsicologia a Ace Alzheimer Center Barcelona, va pensar en els beneficis d'aplicar les noves tecnologies a la neuropsicologia.

I així, fa més de 4 anys, va sorgir la idea de crear Facememory®, el test online per detectar el deteriorament cognitiu de forma ràpida i senzilla.

Un equip de neuropsicòlegs i informàtics va començar a treballar en el desenvolupament de Facememory® i després d'anys de treball, la combinació de ciència i tecnologia ha donat els seus fruits. Per a Montse Alegret, el gran èxit d'aquesta eina és que “en poder oferir-la en castellà, català i anglès a persones que són arreu del món, podem detectar quines persones tenen un risc de patir Alzheimer sense necessitat que hagin anat abans al metge per valorar-ho”.

D'altra banda, Facememory® és un test validat científicament gràcies al treball d'estudi, avaluació i investigació de la fiabilitat de les respostes en aquest tipus de test online per part dels neuropsicòlegs d'Ace.

En aquest context, cal destacar que durant el tancament temporal de la Unitat de Diagnòstic d'Ace per les mesures de contenció del COVID-19, el nostre equip va aprofitar la situació per continuar investigant i demostrar la validesa de la bateria neuropsicològica realitzada de forma telemàtica mitjançant NBACE (la fórmula amb què es diagnostica de forma presencial). Les conclusions van ser molt positives ja que les proves neuropsicològiques a distància van mostrar una eficàcia semblant a les realitzades de forma presencial.

L'estudi desenvolupat durant el confinament va permetre, doncs, posar de manifest que les proves administrades mitjançant videoconferència no només eren entenedores per a l'usuari, sinó que permetien detectar el deteriorament cognitiu de forma similar a les proves presencials del mateix tipus.

En paraules de Montse Alegret, aquest estudi dona validesa científica a Facememory® perquè ha ajudat a demostrar que “la bateria de proves neuropsicològiques que es feia de forma presencial des del 2006 funciona amb el mateix rigor en la seva versió telemàtica per diagnosticar persones amb un ampli ventall d'estadis, des de la persona amb queixa subjectiva de memòria fins a on s'observa el principi d'una demència”.

Des del llançament oficial de Facememory® al juny del 2021, més de 1.724 persones han utilitzat aquesta eina. A 266 (15,4%) d'aquestes persones se'ls va detectar un possible problema de deteriorament cognitiu i després de tot un seguit de proves, se'ls ha indicat un diagnòstic final, permetent en alguns d'aquests casos la detecció precoç de malalties com l'Alzheimer.

El valor de Facememory® en la investigació sobre l'Alzheimer

Com hem vist, la investigació és l'essència de Facememory®. No obstant això, en aquest projecte per a la detecció del deteriorament cognitiu, la investigació va més enllà del desenvolupament del test online.

Les dades recopilades a través de Facememory®, especialment les de persones a les quals se'ls ha diagnosticat Alzheimer, permeten al nostre equip de neuropsicologia continuar estudiant la memòria i els processos d'aparició de la demència.

Fa pocs dies s'ha publicat un estudi a la prestigiosa revista Alzheimer's Research & Therapy que confirma que Facememory® és una eina prometedora per detectar dèficits de memòria relacionats amb la malaltia d'Alzheimer subjacent, però també per detectar casos de deteriorament de la memòria per altres causes.

També et pot interessar ...

BLOG | 5 consells per ajudar les persones amb demència a comunicar-se

21/10/2021Sensibilització
L’objectiu és mantenir a la persona que conviu amb l’Alzheimer socialment activa. Una de les millors maneres d’aconseguir-ho és ajudant-la a comunicar-se quan es troba en dificultats