Ace:
Notícies

Un estudi d’Ace demostra l’eficàcia de la teleneuropsicologia en el diagnòstic

El 2020, la pandèmia de COVID-19 va obligar a molts centres sanitaris que atenien persones en grups de risc a tancar la seva atenció presencial. Per Ace Alzheimer Center Barcelona va suposar una ràpida conversió de tots els processos diagnòstics a la telemàtica.

Aquesta adaptació va tenir un alt grau de complexitat en àmbits com el de la neuropsicologia, que requereix veure les reaccions de l’usuari durant les proves i avaluar la rapidesa de la seva resposta. Per evitar un trasbals en el traspàs a l’online, un canal al que les persones de més de 50 anys no estan habituades, i per garantir la màxima fiabilitat de les proves aplicades per aquest canal, l’equip de neuropsicologia va desplegar un ambiciós pla per estudiar la validesa d’aquestes proves, a més de seguir atenen les persones en processos diagnòstics.

Aquest estudi conclou que les proves neuropsicològiques a distància tenen una eficàcia comparable a la de la seva versió presencial.

Comparant la qualitat dels resultats obtinguts mitjançant NBACEtn amb els obtinguts mitjançant NBACE presencial, aquests tenen una validesa i rigor equivalent. És a dir, les proves administrades mitjançant videoconferència eren comprensibles per la persona que les estava executant i igual de capaces de detectar, o no, el deteriorament cognitiu.

Les variables estudiades van ser l’estructura de la prova, el grau d’interpretació de les dades i la seva capacitat de detecció del deteriorament cognitiu.

Pels autors principals de l’estudi, Montse Alegret, responsable de neuropsicologia d’Ace Alzheimer Center Barceona, i Sergi Valero, cap del departament de Psicologia Mèdica d’Ace, aquest estudi ha estat “un reforç al treball d’adaptació a la telemedicina que realitzem els professionals de la Unitat de Diagnòstic d’Ace. Hem demostrat científicament que la bateria de proves neuropsicològiques que es venia fent de forma presencial des del 2006 funciona amb el mateix rigor en la seva versió telemàtica per diagnosticar persones amb un ampli ventall d’estadis, des de la persona amb queixa subjectiva de memòria fins en la que s’observa el principi d’una demència”.

A més, afegeixen els autors, “el fet que NBACEtn hagi demostrat ser útil per la detecció de deteriorament cognitiu i el diagnòstic de l’Alzheimer facilita l’accés de persones que anteriorment no podien anar a un centre especialitzat degut al seu lloc de residència o a problemes de mobilitat. A la llum dels resultats obtinguts en aquest estudi es pot dir que la teleneuropsicologia ha arribat per quedar-s’hi."

Ace Alzheimer Center, pioner en el diagnòstic per consens

El model de diagnòstic d’Ace Alzheimer Center Barcelona es basa en un diagnòstic per consens pioner a Europa.

A més de detectar deteriorament cognitiu en una persona, un equip multidisciplinar format per neuròlegs, neuropsicòlegs, treballadors socials i geriatres estableixen en conjunt un diagnòstic final i una estructura de cures per a la persona amb deteriorament cognitiu.

A més de ser un model únic, Ace Alzheimer Center Barcelona comparteix aquest diagnòstic amb la història clínica del sistema públic de sanitat, pel que el metge de referència i altres especialistes poden accedir als resultats de les proves realitzades per l’equip d’Ace.

També et pot interessar ...

Les persones que superen la COVID-19 tenen més risc de desenvolupar Alzheimer

30/06/2020Diagnòstic
Diferents estudis científics d’àmbit europeu i internacional han observat problemes neurològics i evidències de deteriorament cognitiu en al voltant del 36% de persones que han sobreviscut al coronavirus.