Ace:
Notícies

Què fer quan a la meva parella la diagnostiquen de demència d’inici precoç?

A les demències, res està escrit. El que podem pensar que és una patologia de persones grans, no sempre ho és. Actualment, el percentatge de persones entre 50 i 65 anys que desenvolupen aquesta malaltia és cada vegada més gran, la qual cosa impacta en famílies que, habitualment estan en edat laboral, amb hipoteques o fills menors al seu càrrec.

Davant aquesta situació és normal que la desinformació i l’alt impacte del diagnòstic empitjori la situació que travessen i la convivència. Per això, Ace Alzheimer Center Barcelona ofereix grups de suport i formació per a cònjuges de persones amb demència d’inici precoç.

Aquests grups consisteixen en 10 sessions, 1 a la setmana, cada dijous per la tarda en format online, dirigides a parelles de persones que han estat diagnosticades amb demència d’inici precoç (és a dir, abans dels 65 anys).

Dirigides per una psicòloga i una treballadora social d’Ace Alzheimer Center, les sessions tenen com a objectiu aclarir dubtes sobre el procés de la demència, facilitar estratègies pel maneig dels símptomes i informar de les cures, recursos i serveis de suport, així com oferir suport emocional. Coneixements que també s’adquireixen mitjançant l’experiència compartida dels altres participants al grup.

Les sessions són obertes i gratuïtes. Per inscriure’s és imprescindible contactar amb el nostre equip de Treball Social a l’email spreckler@fundacioace.org o al telèfon 93 430 47 20.

L’Alzheimer no té edat

Des d’Ace Alzheimer Center Barcelona treballem per sensibilitzar i conscienciar la societat que, malgrat la creença de que l’Alzheimer és una patologia de la tercera edat, en moltes ocasions no ho és.

Cada vegada amb més freqüència ens trobem amb persones de mitjana edat, actives professionalment i amb responsabilitats familiars, que són diagnosticades amb demència.

Davant això, la solució és una detecció precoç del deteriorament cognitiu que ens permeti iniciar un tractament que pugui alentir l’aparició de l’Alzheimer.

Entra al nostre test Facememory® per conèixer el teu rendiment cognitiu o, si tens més de 50 anys, revisa la teva memòria gratuïtament amb Ace Alzheimer Center Barcelona.

També et pot interessar ...

Sobre formació, demència i treball social

04/10/2016Formació
Sobre formació, demència i treball social   El passat dia 30 de setembre Fundació ACE va acollir una jornada sobre demència per a professiona...