Ace:
Notícies

BIOPEXAL, el nou estudi d'exosomes que ofereix un enfocament diferent per al diagnòstic precoç d'Alzheimer

BIOPEXAL és un nou estudi liderat per Ace Alzheimer Center en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, que té com a objectiu analitzar la composició proteica d'exosomes plasmàtics de pacients amb Alzheimer com a eina de diagnòstic i com a mètode de detecció primari de la malaltia.

La investigadora principal del projecte és la Dra. Amanda Cano, investigadora d'Ace Alzheimer Center Barcelona, que ha dissenyat l'estudi basant-se en els resultats prometedors de BIOFACE, un projecte d'Ace que va començar el 2018. “BIOFACE és el brou de cultiu d’aquest nou estudi” afirma la Dra. Cano. En estar fonamentat en una investigació que es duu a terme des de fa 3 anys, “tenim esperança d'aconseguir troballes interessants i d'obrir una nova via de comprensió dels mecanismes fisiopatològics de la malaltia d'Alzheimer”.

Els exosomes i Alzheimer

La naturalesa invasiva i l'alt cost de les tècniques actuals de diagnòstic han despertat un interès científic creixent pels biomarcadors plasmàtics. Els biomarcadors són paràmetres que serveixen com a indicadors d’un estat biològic com pot ser una patologia. En el cas dels biomarcadors plasmàtics, s'extreuen de la sang a través d'un simple anàlisi rutinari, sense necessitat de fer una extracció del líquid cefaloraquidi o un escàner. Per tant, l'interès per ells rau en el fet que són econòmicament assequibles, no invasius per al pacient, i de fàcil obtenció a qualsevol centre d'atenció primària.

Els exosomes són unes vesícules extracel·lulars involucrades en els processos de comunicació entre cèl·lules. En el cas d'Alzheimer, s'ha descrit que són capaços d'informar les diferents cèl·lules implicades en un procés patològic que hi ha una alteració i ho fan a través de l'intercanvi de proteïnes. Hi ha evidència científica que descriu que els exosomes plasmàtics – els de la sang – són capaços de reflectir les alteracions moleculars que tenen lloc a nivell central – al cervell – en les diferents etapes de desenvolupament d'Alzheimer, i per tant podrien servir com a biomarcadors perifèrics de la malaltia.

Dues àrees d'estudi noves

El projecte consta de dues fases. La primera es realitzarà a Ace Alzheimer Center, i se centra en l’estudi del contingut proteic dels exosomes plasmàtics de pacients en diferents fases de desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer (pacients amb queixes subjectives de memòria, amb deteriorament cognitiu lleu i amb demència causada per l'Alzheimer). El procés consisteix a extreure els exosomes del plasma a partir de mostres de sang d'aquests pacients i analitzar els nivells de 184 proteïnes involucrades en la malaltia d'Alzheimer i relacionades amb la inflamació i els processos neurodegeneratius. Amb això es vol avaluar si hi ha un patró que permeti identificar aquells pacients amb deteriorament cognitiu lleu que progressen a demència i els que no.

La segona fase de l'estudi es duu a terme als laboratoris de la UB, i estudiarà el paper dels exososmes plasmàtics en la propagació de les molècules alterades a la malaltia d'Alzheimer a tot el cervell.

Rellevància científica i social

BIOPEXAL és un projecte prometedor que té dos objectius principals; avaluar el potencial dels exosomes plasmàtics com a eina de diagnòstic primerenc i monitorització de la malaltia d'Alzheimer, i conèixer-ne el paper en el desenvolupament de la patologia a nivell cerebral. La Dra. Cano ha posat èmfasi en la importància d'aquest estudi ja que “la primera part ens permetrà avaluar si els exosomes plasmàtics serveixen com a biomarcadors i, en segon lloc, si es valida el seu potencial disseminador de la malaltia, haurem trobat una nova diana terapèutica que obrirà la porta a una nova manera de neutralitzar l’avenç de la malaltia”.

La recerca de biomarcadors plasmàtics és un dels principals reptes de la investigació al camp de les demències. Per això, poder extreure diferents patrons segons l’etapa de desenvolupament de la malaltia serà tota una revolució. "Aquest projecte té el potencial d’oferir un nou enfocament en el camp del pronòstic de la malaltia d'Alzheimer, el diagnòstic precoç i el tractament dirigit" conclou la Dra. Cano.

També et pot interessar ...

BLOG | Biomarcadors: què són?

22/07/2021Sensibilització
Adela Orellana ens explica què són els biomarcadors i per què la recerca és clau per la detecció precoç de les demències.