La fundació:
Notícies

Grifols presenta noves dades que recolzen l’eficàcia del seu assaig clínic sobre l'Alzheimer

 

L'equip d'Investigació Clínica de Grifols, liderat pel Dr. Antonio Páez, ha presentat avui al 14è Congrés Internacional sobre Alzheimer i Parkinson (AD / PD) a Lisboa (Portugal) resultats addicionals del seu assaig clínic AMBAR (Alzheimer Management by albumin Replacement) per al tractament de l'Alzheimer, que va ser inicialment presentat al 11è Congrés CTAD (Clinical Trials on Alzheimer 's Disease) a Barcelona el passat mes d'octubre.

Aquests resultats addicionals complementen i confirmen els presentats a l'octubre no només per als pacients amb Alzheimer en fase moderada sinó també per als pacients en la fase lleu de la malaltia.

D'aquests resultats es pot deduir una relació entre la resposta dels pacients i la dosi d'albúmina i immunoglobulina utilitzades en la reposició de proteïnes després del tractament de plasmafèresi. Dels tres diferents braços de tractament, ia la vista de les dades analitzades, es desprèn que el tractament que mostra major eficàcia és el que combina les dosis més altes d'albúmina i immunoglobulina intravenosa, circumstància que era esperada atenent a la hipòtesi inicial sobre el paper de l'albúmina i la immunoglobulina en el tractament.

En tots els aspectes cognitius analitzats fins al moment en l'assaig clínic s'observa un efecte positiu del tractament quan es consideren tots els pacients (lleus i moderats) tractats en el seu conjunt. A més, en alguns dominis rellevants, com el llenguatge i la velocitat de processament, no només es demostra un alentiment de la progressió de la malaltia, sinó que es produeix una millora estadísticament significativa respecte als pacients del grup placebo, que presenten el deteriorament propi de la malaltia.

D'altra banda, en els pacients amb malaltia moderada analitzats per separat, l'aspecte que presenta resultats més positius és la memòria, mentre que en els pacients amb malaltia lleu s'observen clares millores en el llenguatge i la velocitat de processament. Aquests resultats es tradueixen en una millora significativa de la qualitat de vida diària dels pacients d'Alzheimer.

Aquests resultats tan encoratjadors per al tractament de l'Alzheimer reforcen el compromís de Grifols en la lluita contra aquesta malaltia i més encara a hores d'ara, després de la retirada d'altres assaigs clínics sobre Alzheimer. La companyia continuarà la seva línia de recerca en aquest camp.

 

Sobre AMBAR

AMBAR és un assaig clínic internacional, multicèntric i doble cec en el qual han participat pacients amb Alzheimer en estadi lleu i moderat de 41 hospitals europeus i nord-americans.

L'estudi va ser dissenyat per avaluar l'eficàcia i la seguretat del recanvi plasmàtic com a tractament capaç d'alentir la progressió de l'Alzheimer en pacients en estadi lleu i moderat. El recanvi plasmàtic és un procediment que combina l'extracció periòdica de plasma (mitjançant la tècnica de la plasmafèresi) amb la infusió d'albúmina (amb o sense immunoglobulina).

AMBAR es basa en la hipòtesi que la majoria de la proteïna beta-amiloide, una de les proteïnes que s'acumula al cervell dels pacients amb Alzheimer, circula en el plasma unida a l'albúmina. L'extracció d'aquest plasma podria desplaçar la beta-amiloide del cervell cap al plasma, limitant l'impacte de la malaltia en les funcions cognitives del pacient. A més, l'albúmina podria representar una aproximació multimodal per al maneig de la malaltia per la seva capacitat de transport de substàncies i les seves propietats antioxidants, immunomoduladores i antiinflamatòries.

En l'estudi han participat 496 pacients d'Alzheimer en estadi lleu i moderat, assignats de manera aleatòria a tres grups de tractament més un quart grup control (placebo). L'edat dels participants va ser 55-85 anys. Una organització de recerca independent (CRO, per les sigles en anglès) va supervisar la fase de monitorització de l'assaig i va gestionar la recopilació i anàlisi de dades. L'assaig és aleatori i doble cec, el que significa que ni els pacients ni els investigadors que valoren els efectes de la teràpia coneixen quins pacients reben tractament o placebo.

La companyia va començar la seva investigació sobre la malaltia d'Alzheimer en 2004. Abans d'iniciar l'estudi AMBAR es van realitzar diversos assajos preclínics, dos estudis pilots i un assaig en fase II.

La Fundació ACE a Barcelona i l'Alzheimer Disease Research Center de la Universitat de Pittsburgh (EUA), que col·laboren amb Grifols des que la companyia va posar en marxa la seva estratègia integral d'investigació en Alzheimer el 2004, han participat activament en el disseny i desenvolupament de l'estudi.

A la presentació d'avui al congrés AD-PD, la Dra. Mercè Boada ha participat en qualitat de coordinadora de l'estudi per al territori espanyol.

 

Per a més informació sobre els resultats presentats: https://www.grifols.com/es/ambar

 

 

També et pot interessar ...

Mercè Boada: "Estem en un dels millors moments de la recerca contra l'Alzheimer"

26/05/2017Sensibilització
Mercè Boada: "Estem en un dels millors moments de la recerca contra l'Alzheimer" Entrevista abans de la ponència "Dones i ciència" de la Dra. Merc...