La fundació:
Notícies

El 67% de cuidadors de malalts d’Alzheimer són dones

 

  • Un 70% dels malalts d'Alzheimer són dones mentre que només un 22,3% dels cuidadors són homes.
  • Cañabate (Fundació ACE): “Es segueix atribuint a la dona el paper de cuidadora de malalts, com a prolongació del rol maternal o de l'exercici de les tasques domèstiques”
  • La prestigiosa revista Journal of Alzheimer’s Disease ha publicat aquest estudi, el més ambiciós que Fundació ACE ha dut a terme en l'àmbit social.

 

“El 67% dels cuidadors de malalts d'Alzheimer són dones del seu entorn familiar”, segons revela un estudi sobre la malaltia, elaborat per Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center, i que la revista Journal of Alzheimer’s Disease acaba de publicar.

De l'anàlisi d'una mostra de 10.000 persones (entre pacients i els seus cuidadors, de tots dos sexes), durant el període comprès entre els anys 2006 i 2015, es desprèn que, en un 67,2% dels casos, les dones són les que assumeixen la responsabilitat de la cura del malalt o malalta; davant del 32,8% de casos en els quals els homes han estat els qui l'han assumit.

Del total estudiat, 4.000 persones diagnosticades de malaltia d'Alzheimer, el 70% són dones. No obstant això, només en un 22,3% dels casos, és el marit qui assumeix el rol de cuidador. En concret, en la majoria de situacions, l'espòs delega aquesta funció en les filles del matrimoni o en les dones que són parelles dels fills.

Segons la Dra. Pilar Cañabate, antropòloga i cap del departament de Treball Social de Fundació ACE, “també en la cura de les persones amb demència, la divisió de rols de gènere posa de manifest la desigualtat en el repartiment de les responsabilitats familiars”.

Cañabate remarca que “és freqüent que les esposes desenvolupin la funció de cuidadora, com a prolongació del rol maternal o com una extensió de les tasques domèstiques”.

Feminització del rol de cuidador

Independentment de si és home o dona qui pateix Alzheimer, la tasca de cuidador l'assumeixen majoritàriament les esposes i filles, en un grau notablement superior al dels esposos, fills o germans homes.

En concret, segons l'estudi de la Dra. Pilar Cañabate, “en el 32,4% dels 4.000 casos analitzats, el rol de cuidador de la persona amb demència l’assumeix l'esposa”. En un 27,6%, aquest paper l’assumeix la filla; mentre que els casos en els quals els fills homes assumeixen la cura es mantenen a una important distància, i representa un 9,1% de les situacions.

El 8,6% restant correspon a perfils heterogenis, entre els quals hi figuren altres familiars o cuidadors professionals; no obstant això, fins i tot en aquest grup els perfils de cuidadors exercits per dones són majoria: constitueixen el 7,2% del total. Només en un 22,3% dels casos estudiats, el marit ha exercit de cuidador, tot i que el 70% de les persones malaltes són dones.

Cañabate assenyala que la tradicional divisió de tasques és, també, el què condiciona l'actitud que presenta l'home quan s'enfronta a la responsabilitat de les cures. Segons l'equip mèdic de Fundació ACE, en general, els homes són més oberts a les instruccions o indicacions que se'ls donen, en estar menys vinculats amb el rol de cuidador. En canvi, les dones són més reticents a acceptar indicacions externes i fins i tot, en ocasions, senten qüestionades les seves capacitats per desenvolupar aquestes cures.

L'Alzheimer, una malaltia que afecta les dones

L'Alzheimer és una malaltia que afecta més dones que homes. Són molts els factors que conflueixen perquè 7 de cada 10 persones diagnosticades siguin dones.

Però a més, són les dones les que, majoritàriament, assumeixen el paper de cuidador informal dels familiars amb demència. La realitat de les llars en els quals hi ha un malalt revela que són les esposes, en primera instància i després les filles, nétes o nebodes, les que es fan càrrec del malalt.

Moltes es veuen forçades a deixar les seves ocupacions professionals o estudis i al progressiu abandonament de l'esfera social. D'aquestes cuidadores informals, la majoria d'esposes decideixen cuidar d'un marit malalt quan han entrat ja, en la tercera edat; de manera que la càrrega emocional i de treball que sofreixen sobrevé quan comencen a manifestar-se els primers signes d'envelliment amb la deterioració física que comporta l'edat.

La Fundació ACE, conscient d'aquesta realitat, duu a terme una atenció personalitzada als cuidadors. A més, disposa de grups de suport per a familiars de persones amb deteriorament cognitiu i/o demència, liderats per especialistes en demències, psicòlegs i treballadors socials.

En les sessions de treball, s'ofereix formació integral sobre la malaltia perquè el cuidador disposi d'eines i recursos per afrontar les necessitats que apareixen en la cura de la persona amb demència.

En els grups es treballen tècniques de reducció i enfrontament de la sobrecàrrega del cuidador i també es brinda l'oportunitat de compartir les emocions, dificultats, problemes i idees mitjançant l'experiència grupal.

 

També et pot interessar ...

Els consells dels experts per afrontar les vacances d'estiu amb Alzheimer

04/07/2018Sensibilització
Amb l'arribada de les vacances, és habitual que la rutina i els hàbits de moltes famílies pateixin canvis. Per això, Fundació ACE ha elaborat un decàleg amb recomanacions i pautes perquè el pacient i els seus cuidadors puguin gaudir de l'estiu.