La fundació:
Notícies

El Patronat aprova el Codi Ètic de Fundació ACE

Els membres del patronat de Fundació ACE, en la sessió del 16 de desembre de 2015, han aprovat el Codi Ètic. La redacció i posada en marxa del document ha estat iniciativa del Sr. Antoni Gelonch, Director de Relacions Institucionals i expert en la matèria per la seva tasca en l’Administració Pública i en diverses multinacionals farmacèutiques.

El Codi recull els valors corporatius de l’entitat i regeix els termes en què s’han de portar les relacions interna i externament. Entre d’altres coses, estableix el rebuig institucional a qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, edat, procedència, etc.

A més, juntament amb el Codi s’han aprovat els indicadors de Responsabilitat Social Corporativa que permetran avaluar la millora de la Fundació en termes de pacients, personal, ètica i governança, recerca i pacients.

codi ètic

També et pot interessar ...

La 5a edició de La Nit de l’Alzheimer recapta 34.000€ pel projecte ACEhealth

03/12/2020Sensibilització
Més de 250 assistents, 34.000€ recaptats pel projecte ACEhealth i moltes cares conegudes del món de la cultura, esports i televisió es van voler sumar a la nostra nit solidària.