La fundació:
Blog

La importància de la salut visual en les demències

Quan es tracta de demències, sovint pensem que l’únic significatiu és el seguiment del deteriorament cognitiu. És evident que és el principal factor, però ja fa alguns anys que des de Fundació ACE analitzem altres elements que influeixen en el benestar de les persones amb demència en el marc de nous projectes d’investigació (NORFACE) i amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida.

En aquest sentit, creiem que la salut visual és un aspecte sovint descuidat en persones amb patologies o símptomes més greus (com poden ser les pèrdues de memòria). Això, juntament als altres símptomes característics de la demència, poden contribuir a un pitjor rendiment cognitiu, estat d’ànim i inclús poden facilitar les caigudes.

Quin tipus de revisió realitzem?

A Fundació ACE, durant el procés diagnòstic, fem en primer lloc una valoració de la visió habitual i de l’agudesa visual. Tot seguit, es mesura la pressió dels ulls (PIO) i es realitzen diverses imatges de la retina d’ambdós ulls (una prova anomenada OCT per les seves sigles en anglès).

Per què és important revisar la vista de les persones amb deteriorament cognitiu?

Les persones que conviuen amb una demència solen ser d’edat avançada, pel que la degeneració d’altres òrgans, com són els ulls, es poden veure afectats.

Això comporta riscos de caigudes que poden derivar en lesions i fins a pèrdua d’autonomia, així com afectar negativament en el procés terapèutic que s’estigui duent a terme.

Després d’anys de revisions oftalmològiques hem pogut constatar que un gran nombre d’usuaris de Fundació ACE patien afectacions oculars que no estaven detectades, i molt menys, tractades. Ens hem trobat casos de glaucoma, DMAE, retinopaties i altres que eren totalment desconeguts pels familiars i cuidadors.

En tractar-se de persones sense queixes aparents, aquest tipus de malalties han passat desapercebudes i, per tant, el risc de no poder tractar el problema en tota la seva magnitud és major.

Recomanacions a familiars i cuidadors

En persones que conviuen amb l’Alzheimer o d’altres demències és habitual que els problemes visuals romanguin ocults, ja que en la majoria de casos no transmeten cap queixa.

Des de Fundació ACE animem a les famílies i/o cuidadores que facin controls visuals periòdics i visitin l’especialista si detecten un deteriorament en la visió.

És clau tractar quan abans els trastorns cognitius, però també ho és ocupar-se d’altres possibles afectacions perquè la convivència i el procés terapèutic no es vegi alterat.

Les persones amb Alzheimer o demència veuen les seves capacitats cognitives disminuir a causa de la malaltia: ajudar-los a veure bé i escoltar bé és fonamental per la seva salut i la seva qualitat de vida.

JOAN MARTÍNEZ

Optometrista de Fundació ACE

També et pot interessar ...

BLOG | Les fases de l'Alzheimer

03/11/2020Notícies
La Dra. Mercè Boada ens explica les tres fases de l'Alzheimer, amb exemples concrets sobre el comportament de la persona amb demència en funció de la fase en la que es trobi.