La fundació:
Notícies

Divendres passat, per iniciativa de la Direcció de Fundació ACE, es va fer una donació d'aliments a l'associació @YoDoyComidaAlRaval. Igualment, avui dilluns es farà una donació als Caputxins de Sarrià.

Ambdues entitats estan realitzant una gran tasca solidària i desinteressada, amb el risc que comporta, per apropar aliments i productes bàsics a les persones que més ho necessiten.

Aquesta iniciativa solidària, en línia amb els valors de Fundació ACE, té l'objectiu aportar el nostre gra de sorra i ajudar les famílies que tenen més dificultats enmig de la pandèmia. Les dues associacions s’han mostrat molt agraïdes al nostre equip per les aportacions.

Agraïment a Fundació ACE a través de l'Instagram de l'associació Yo Doy comida al Raval

D'altra banda, i amb la col·laboració de la companyia Perkin Elmer, Fundació ACE ha cedit al laboratori de Sant Joan de Déu una peça d'un robot que serveix per extreure el material genètic de les mostres biològiques.

En el cas de Fundació ACE la màquina es fa servir per a obtenir la informació genètica de les persones amb Alzheimer o demència però, en el cas del Laboratori de Sant Joan de Déu, l'estan fent servir per saber si la persona a qui pertany la mostra té COVID-19 o no.

Amb aquest capçal cedit per Fundació ACE, aconseguiran multiplicar per 4 el número de mostres processades cada vegada.

Agraïment a Fundació ACE a través del Twitter del laboratori de Sant Joan de Déu

 

També et pot interessar ...

Coronavirus, tenir Alzheimer augmenta el risc?

12/03/2020Atenció i tractament
Una de les certeses sobre els efectes del coronavirus (SARS-COV-2) és el fet que afecta amb més duresa a persones d'edat avançada i amb patologies prèvies. Per això és especialment necessari prestar especial atenció a les persones amb demència o Alzheimer