AMBAR® Center

AMBAR® té 2 fases. S’inicia amb una fase intensiva, que dura 6 setmanes, seguida de la fase de manteniment, la durada de la qual s’establirà segons criteri mèdic. Les visites de seguiment amb el neuròleg es realitzen cada 3 mesos.

Durant la fase intensiva s’efectua un recanvi plasmàtic complet a la setmana. Durant el mateix, tota la sang es fa circular pel dispositiu de separació i el plasma extret se substitueix per una solució d’albúmina al 5% de concentració. El procediment dura 2 hores i mitja aproximadament.

Durant la fase de manteniment, es realitza un recanvi plasmàtic parcial un cop al mes. En aquest cas, la qualitat de plasma que s’extreu és molt menor, similar a una donació de sang, i se substitueix amb una solució d’albúmina al 20%. En aquest cas el procediment s’allarga durant 2 hores.

Abans del procediment, la persona es farà un anàlisi de sang per comprovar que és apta per la sessió. Durant el procediment, la persona s’estirarà confortablement en una butaca inclinable i un professional sanitari especialitzat li connectarà al dispositiu de recanvi plasmàtic a una vena del braç. Durant tot el procediment estarà sota constant supervisió mèdica. Tot l’equipament mèdic que entra en contacte amb la sang és d’un sol ús i estèril. Un membre de l’equip d’AMBAR® Center Barcelona farà un seguiment a les 24 hores.

La persona que desitgi optar al procediment haurà de realitzar una visita informativa amb el neuròleg i sotmetre’s a proves complementàries si el professional així ho sol·licita. Si es confirma la idoneïtat pel procediment, es dona inici a la primera fase d’AMBAR®.

El recanvi terapèutic plasmàtic és un procediment molt segur per totes les persones i després del protocol de tractament es podran reincorporar a la seva activitat diària normal. Únicament, i per precaució, haurà de limitar l’activitat física intensa durant les 24 hores posteriors al procediment. A més, un membre de l’equip d’AMBAR® Center Barcelona farà un seguiment del seu estat durant el dia següent.

L’albúmina és la proteïna més abundant en el plasma i, entre altres funcions, serveix per transportar substàncies pel torrent sanguini. També transporta la proteïna beta-amiloide, que s’acumula en el cervell de les persones amb Alzheimer formant plaques que destrueixen les neurones. Per això, si extraiem periòdicament aquest plasma es podria eliminar la beta-amiloide, limitant l’impacte de l’Alzheimer en les funcions cognitives de la persona.

El recanvi plasmàtic és un procediment mèdic utilitzat des de fa dècades en el tractament de múltiples malalties neurològiques, i altres patologies, com per exemple malalties renals o en la malaltia de Crohn.

Consisteix en extreure la sang del pacient a través d’un dispositiu mèdic que separa els diferents components: plasma (la part líquida de la sang) i cèl·lules sanguínies (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes). El plasma extret es reemplaça per albúmina, que s’administra al pacient juntament amb les cèl·lules sanguínies.