Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

projectes

projectes en curs

convenis

<a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/pittsburghuniversity-2/' rel='attachment wp-att-9438'><img class='alignnone size-full wp-image-9438' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/pittsburghuniversity.png' alt='pittsburghuniversity' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/boston/' rel='attachment wp-att-9447'><img class='alignnone size-full wp-image-9447' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/boston.png' alt='boston' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/choorts-for-heart/' rel='attachment wp-att-9450'><img class='alignnone size-full wp-image-9450' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/choorts-for-heart.png' alt='choorts-for-heart' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/toronto/' rel='attachment wp-att-9432'><img class='alignnone size-full wp-image-9432' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/toronto.png' alt='toronto' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/wadsworth/' rel='attachment wp-att-9456'><img class='alignnone size-full wp-image-9456' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/wadsworth.png' alt='wadsworth' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/gaain/' rel='attachment wp-att-9477'><img class='alignnone size-full wp-image-9477' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/gaain.png' alt='gaain' width='200' height='100' /></a>
<a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/ibis-2/' rel='attachment wp-att-9474'><img class='alignnone size-full wp-image-9474' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/ibis.png' alt='ibis' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/upc-2/' rel='attachment wp-att-9471'><img class='alignnone size-full wp-image-9471' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/upc.png' alt='upc' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/grifols-3-2/' rel='attachment wp-att-9465'><img class='alignnone size-full wp-image-9465' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/grifols.png' alt='grifols' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/crg-2-2/' rel='attachment wp-att-9453'><img class='alignnone size-full wp-image-9453' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/crg.png' alt='crg' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/ciberned-2/' rel='attachment wp-att-9444'><img class='alignnone size-full wp-image-9444' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/ciberned.png' alt='ciberned' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/vallh-2/' rel='attachment wp-att-9441'><img class='alignnone size-full wp-image-9441' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/vallH.png' alt='vallH' width='200' height='100' /></a><a href='https://www.fundacioace.com/ca/projectes/malaga-2/' rel='attachment wp-att-9435'><img class='alignnone size-full wp-image-9435' src='https://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/12/malaga.png' alt='malaga' width='200' height='100' /></a>

Fase III – Deteriorament cognitiu lleu – plasmafèresi, recanvi plasmàtic amb albúmina i flevogamma – Reclutant (AMBAR)

Fase I – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Immunització activa – Reclutant
Fase II/III – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Inhibidor BACE 1 (beta-secretases) – Reclutant
Fase III – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Inhibidor proteïna TAU – Reclutant
Fase II – Malaltia d’Alzheimer moderada-greu – modulador de trastorns de conducta – Reclutant
Fase I b – Deteriorament cognitiu lleu – Inhibidor BACE (beta-secretases) – Reclutant

Fase III – Deteriorament cognitiu lleu – Anticòs monoclonal (Gantenerumab) – Reclutament tancat (Scarlet)

Fase II – Malaltia d’Alzheimer moderada-greu – Inhibidor de MAO-B (monoaminoxidasa B) – Reclutament tancat (Mayflower)

Fase III (Extensió oberta) – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Anticòs monoclonal (Solanuzumab) – Reclutament tancat
Fase II (Extensió oberta) – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Anticòs monoclonal (Crenezumab) – Reclutament tancat

Fase II B – Malaltia d’Alzheimer lleu-moderada – Antagonista del receptor d’histamina H3 – Reclutament tancat

col·laboracions

Fruit de la col·laboració entre la Fundació ACE i Grifols, neix el “Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center” pensat com un centre independent per promoure i facilitar el diagnòstic, el tractament i la investigació biomèdica en Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives per a les quals encara no hi ha cura. Aquest centre i el seu disseny es volen consolidar com un referent a tot Europa. Grifols impulsa aquesta iniciativa, en el marc de la seva estratègia global en la investigació de l’Alzheimer, mitjançant una donació i un acord de col·laboració a llarg termini amb la Fundació ACE.

Fa més de 15 anys que la Fundació ACE i la Universitat de Pittsburgh col·laboren per prevenir, detectar i tractar la malaltia d’Alzheimer i altres demències. Un dels projectes més visibles d’aquesta important col·laboració internacional és la conferència biennal Barcelona-Pittsburgh, que des del 1998 reuneix els investigadors més destacats en el camp d’aquestes patologies neurodegeneratives.

BANG (Barcelona Alzheimer Neuroimatge Grup)

El grup BANG és un projecte d’investigació en neuroimatge i altres biomarcadors de les malalties neurodegeneratives, principalment de la malaltia d’Alzheimer. S’estableix com un grup de referèncai nacional i internacional per promoure, difondre i investigar noves teràpies i metodologies en malalties neuronals degeneratives.

Un dels seus objectius és la creació i validació d’una base multidisciplinària que inclogui dades sociodemogràfiques, cognitives i neuropsiquiàtriques, mostres de genètica, fluids raquidis, biomarcadors, PEIs i imatges MRI i PET, com a predictors de la malaltia d’Alzheimer i d’altres malalties emparentades, per a usar-les en activitats d’investigació. Al mateix temps, el BANG fomentarà la investigació translacional de les malalties neuronals degeneratives, en benefici directe de la població afectada.

El 12 de juliol del 2012 es va firmar el conveni marc de col·laboració en projectes d’investigació amb la constitució del grup “BARCELONA ALZHEIMER NEUROIMATGE GRUP – BANG”. Amb la iniciativa de la Fundació, el grup està constituït per: Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, Institut d’Investigació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Vall d’Hebron Institut d’Investigació i Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.

International Genomics of Alzheimer’s Project (IGAP)

La Fundació ACE també forma part del projecte d’investigació genòmica de la malaltia d’Alzheimer IGAP (International Genomics of Alzheimer’s Project).

L’objectiu principal del projecte IGAP és entendre el paper de l’herència genètica en la transmissió de la malaltia d’Alzheimer. La investigació consisteix a dibuixar el mapa de tots els gens que contribueixen a la progressió de la malaltia d’Alzheimer per identificar les causes i les proteïnes involucrades en la malaltia. La base de dades genètica de la IGAP disposa de mostres de 40.000 individus, la meitat d’ells sans i l’altra meitat amb la malaltia d’Alzheimer.

Un grup de científics europeus i nord-americans col·laboren en aquest projecte internacional, que s’estructura en quatre consorcis principals.

– The European Alzheimer’s Disease Initiative (EADI), liderat pel doctor Philippe Amouyel de l’Institut Pasteur de Lille i la Universitat de Lille (França).

– The Alzheimer’s Disease Genetics Consortium (ADGC), liderat pel doctor Gerard Schellenberg de l’Escola de Medicina de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units).

– The Genetic and Environmental Risk in Alzheimer’s Disease (GERAD), liderat per la doctora Julie Williams de la Universitat de Cardiff (Regne Unit).

– El subgrup de neurologia de Cohorts for Heart and Aging in Genomic Epidemiology (CHARGE), liderat per la doctora Sudha Seshadri de la Universitat de Boston (Estats Units).

Els resultats de la investigació contribuiran a identificar noves dianes per al desenvolupament de fàrmacs. Però les conclusions d’IGAP també serviran per prendre mesures de caràcter preventiu per determinar aquelles persones amb més risc de sofrir aquest subtipus de demència.

El consorci CHARGE (Cohorts for Heart and Aging in Genomic Epidemiology), dirigit per la doctora Sudha Seshadri de la Universitat de Boston, és un dels quatre grups d’investigació genètica que conforma el projecte IGAP.

El consorci CHARGE, del qual la Fundació ACE forma part, va començar la seva activitat el 2008. El seu objectiu és facilitar la metaanàlisi i la replicació de l’estudi d’associació del genoma complet utilitzant els resultats de diferents estudis de cohorts de base poblacional clàssics com el Framingham, el Projecte Rotterdam o el Cardiovascular Health Study (entre d’altres).

Consorcio Español de Genética de Demencias (DEGESCO)

La Fundació ACE ha promogut la creació del Consorcio Español de Genética de Demencias (DEGESCO) conjuntament amb 11 grups més que pertanyen al CIBERNED (Centros de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas), al qual la Fundació ACE està associada. La Fundació ACE també participa activament en altres iniciatives internacionals, com l’IGAP (International Genomics of Alzheimer’s Project) i l’Early Onset Dementia Consortium de Bèlgica.

Durant l’últim trimestre de l’any 2012, la Fundació ACE i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), que depèn de l’Instituto de Salud Carlos III i el Ministeri d’Economia i Competitivitat, van firmar un conveni marc de col·laboració per fomentar i desenvolupar estudis, activitats i investigació relacionades amb l’àrea de les malalties neurodegeneratives.

L’acord – de durada indefinida – té l’objectiu de promoure i col·laborar en la investigació científica dels problemes relacionats amb les malalties neurodegeneratives, el desenvolupament del coneixement i la seva transferència a la societat. A més a més, un dels propòsits prioritaris d’aquesta aliança és desenvolupar grups d’investigació de primer nivell internacional sobre els mecanismes de la neurodegeneració.

El 15 de març del 2012 es va firmar un conveni de col·laboració entre la Fundació ACE i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona per realitzar estudis genètics en demència i envelliment. El conveni, que tindria una durada inicial de dos anys, vol fomentar la col·laboració d’aquests dos centres d’investigació, concretament pel que fa a les col·laboracions científiques específiques en l’àrea de la genòmica i en estudis funcionals de casos de malalties neurodegeneratives. L’experiència dels dos centres d’investigació servirà per aprofundir en el coneixement d’aquestes malalties des de diferents punts de vista.

Concretament, s’espera que hi hagi col·laboracions científiques en l’àrea de la genòmica i en estudis funcionals de casos de malalties neurodegeneratives.

Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades i el centre Wadsworth del departament de Salut de l’estat de Nova York tenen un acord de col·laboració en la investigació de les malalties d’Alzheimer i Parkinson.

La investigació se centra en l’estudi del complex major d’histocompatibilitat en les malalties neurològiques, una família de gens ubicats en el cromosoma número 6. L’interès principal de la col·laboració és per la interacció gen-gen i gen-ambient de les patologies d’Alzheimer i Parkinson.

El doctor Agustín Ruiz, director d’investigació de la Fundació ACE, i la doctora Haydeh Payami, del centre Wadsworth, són els investigadors principals que dirigeixen la investigació conjunta.

A més a més, les dues parts de l’acord s’han compromès a intercanviar resums mensuals sobre els avenços. El període de col·laboració s’ha establert fins al 31 de març del 2018.

El centro Wadsworth, del departament de Salut de l’estat de Nova York, és un centre d’investigació de salut pública creat el 1901.

Global Alzheimer’s Association Interactive Network (GAAIN)

Fundació ACE és membre de la Global Alzheimer’s Association Interactive Network.

La Xarxa Interactiva de l’Associació Global d’Alzheimer (GAAIN) és una gran comunitat de dades per al descobriment de cohorts i l’exploració de dades que promou l’intercanvi de dades entre una xarxa federada i mundial de socis de dades que estan estudiant la malaltia de Alzheimer i altres demències. És un projecte col·laboratiu que brinda als investigadors de tot el món accés a dades clíniques, genètiques i d’imatges de la malaltia d’Alzheimer de centenars de milers de participants mitjançant interfícies gràfiques d’usuari convincents i intuïtives.

Liderat pel Dr. Arthur Toga, director del Laboratori de Neuroimatge (Loni) de la Universitat del Sud de Califòrnia, l’objectiu de GAAIN és transformar la forma en què els investigadors treballen junts per respondre preguntes fonamentals relacionades amb la comprensió de les causes, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de la malaltia d’Alzheimer. Per obtenir més informació i utilitzar GAAIN, visiteu http://www.gaain.org.