ACEHEALTH: salvem les distàncies

Un projecte d'Ace Alzheimer Center Barcelona

Ajuda’ns a salvar les distàncies amb una assistència telemàtica personalitzada de qualitat per fer front a la nova normalitat.

Col·labora amb el projecte Acehealth

Breu descripció de la problemàtica coberta amb aquest projecte:

La pandèmia de la COVID-19 ha fet evident la necessitat de transformar l’atenció de les persones vulnerables afectades per l’Alzheimer. Des d’Ace Alzheimer Center Barcelona volem garantir la millor qualitat assistencial i seguiment a aquest col·lectiu per minimitzar els riscos i donar suport adequat als seus cuidadors.

Descripció de l’actuació:

Acehealth consisteix en desenvolupar i implantar la telemedicina per oferir una atenció integral a les persones amb deteriorament cognitiu o demència. Serà necessari, entre d’altres, desenvolupar una plataforma que reunirà els aspectes fonamentals en l’atenció del pacient: les visites de diagnòstic, el seguiment i el pla d’intervenció terapèutica individualitzat.

Els objectius específics del projecte són minimitzar desplaçaments a les visites mèdiques per evitar riscos de contagi, apropar el diagnòstic a persones que es trobin en àrees rurals o a distància, facilitar la detecció precoç de les persones que estiguin preocupades per la seva memòria, estalviant temps i altres visites i, per últim, facilitar els cuidadors la conciliació i la cura dels seus familiars amb la seva vida laboral i personal.

Amb Acehealth en marxa, pacients i cuidadors disposaran d’una eina de contacte amb un equip multidisciplinari amb més de 25 anys d’experiència en el diagnòstic, investigació i tractament de la demència. Així mateix, serà necessària la implementació d’altres tecnologies per poder dur a terme el projecte, com per exemple, una centraleta virtual. També es requerirà informació específica a tots els professionals.

Perfils de les persones beneficiades amb aquest projecte:

Persones afectades d’Alzheimer o demència i els seus cuidadors.

Nombre de persones beneficiades amb aquest projecte:

2.000 l’any.

Abast del projecte en relació amb el nombre de beneficiaris i amb la problemàtica que cobreix:

En una situació de restricció de mobilitat debut a la pandèmia i en el cas de pacients amb dificultats de mobilitat o que resideixen en llocs llunyans. Acehealth podrà oferir atenció mèdica especialitzada als pacients i les seves famílies.

Aporta la quantitat que puguis pel projecte Acehealth

Fitxa tècnica

Data d'inici

01/01/2021


Data final

Indefinida


Pressupost

60.000 


Líder del projecte a Ace Alzheimer Center Barcelona

Dra. Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica d'Ace Alzheimer Center Barcelona


Participants

Equip de diagnòstic, investigació i atenció d'Ace Alzheimer Center Barcelona


Enllaços d'interès

Publicacions científiques relacionades

From Face-to-Face to Home-to-Home: Validity of a Teleneuropsychological Battery. 

J Alzheimers Dis. 2021 Apr 28. doi: 10.3233/JAD-201389

Montserrat Alegret, Ana Espinosa, Gemma Ortega, Alba Pérez-Cordón, Ángela Sanabria, Isabel Hernández, Marta Marquié, Maitée Rosende-Roca, Ana Mauleón, Carla Abdelnour, Liliana Vargas, Ester Esteban de Antonio, Rogelio López-Cuevas, Juan Pablo Tartari, Emilio Alarcón-Martín, Lluís Tárraga, Agustín Ruiz, Mercè Boada, Sergi Valero.