AMYPAD - Amyloid imaging to prevent Alzheimer's Disease

IMI (Iniciativa Medicaments Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA)

Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease (AMYPAD) pretén millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l'Alzheimer mitjançant l'ús d'una Tomografia per Emissió de Positrons (PET) cerebral.

AMYPAD és una col·laboració europea per millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l’Alzheimer mitjançant l’ús d’una tomografia per emissió de positrons (PET, en les seves sigles en anglès) cerebral. Està format per 15 institucions europees, entre les quals es troben centres de recerca, laboratoris farmacèutics i associacions de pacients.

El projecte consta de tres estudis: 

 • Valor diagnòstic: En primer lloc, el projecte té per objecte comprendre millor l'impacte de la utilització de la imatge de PET amiloide en el pensament diagnòstic i el maneig dels pacients. AMYPAD escanejarà una gran cohort de la població (n=900) que se sospita que pot patir la malaltia d'Alzheimer, centrant-se en aquelles persones amb deteriorament cognitiu subjectiu, deteriorament cognitiu lleu i demència atípica o inexplicada, per determinar la utilitat de la imatge ß-amiloide pel que fa a la confiança en el diagnòstic, els arbres de decisió, el canvi en el diagnòstic i els plans de gestió del pacient. L'objectiu principal és mesurar l'impacte en el maneig del pacient de la utilització primerenca versus tardana de la imatge de PET amiloide.
   
 • Estudi de pronòstic: En segon lloc, el projecte vol fer un seguiment i comprendre la història natural de la malaltia d'Alzheimer que va des de la normalitat cognitiva, passant pel declivi cognitiu subjectiu fins al deteriorament cognitiu lleu, amb la finalitat de definir la finestra d'oportunitat òptima per a la prevenció secundària de la malaltia d'Alzheimer a través de la imatge PET ß-amiloide. Per tal de comprendre millor la història natural de la fisiopatologia ß-amiloide, AMYPAD aprofitarà diverses xarxes europees en estreta col·laboració amb cohorts en curs, com l'EPAD, per estudiar les etapes més primerenques de la malaltia d'Alzheimer de forma longitudinal i multimodal.
   
 • Estudis de prova de concepte: Finalment, AMYPAD seleccionarà persones per a assajos de tractament destinats a prevenir la malaltia d'Alzheimer assegurant una inscripció més homogènia i apropiada. Es farà un seguiment clínic de les poblacions combinades, fins a un 50%, amb imatges longitudinals de ß-amiloide (centrant-se en les persones amb exploracions positives límit) per millorar la comprensió de la fisiopatologia de la malaltia i establir informació pertinent que faciliti la inclusió en l'assaig clínic, reduir la grandària de la mostra requerida i millorar el poder estadístic dels resultats. L'objectiu final és establir predictors de la declinació per ajudar en la planificació i la supervisió del tractament.

En el projecte participen 3.100 persones de tot Europa i està previst realitzar 6.000 PET d’amiloide

Dirigit pel Centre Mèdic Universitari VU d'Amsterdam, el consorci AMYPAD reuneix un equip mundial de socis d'arreu Europa per formar una xarxa paneuropea que inclou els llocs de PET més actius. Això assegurarà l'accés efectiu als pacients i també maximitzarà l'exposició al coneixement tècnic i a la modelització de la malaltia.

A més, AMYPAD abordarà els objectius esmentats anteriorment en estreta col·laboració amb el projecte EPAD (el projecte europeu de prevenció de la malaltia d'Alzheimer) de la IMI.

L’AMYPAD està finançat amb la subvenció número 115952 del programa 2 de la Innovative Medicines Initiative, que és una iniciativa conjunta del programa d’investigació i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020 i de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA).

 

Fitxa tècnica

Data d'inici

1/10/2016


Data final

30/09/2021


Patrocinadors / finançadors

IMI (Iniciativa Medicaments Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA)


Pressupost

27.329.288 


Líder del projecte a Fundació ACE

Doctora Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica


Participants

 1. AMYPAD Consortium: 
  VU University Medical Center Amsterdam, The University of Edinburgh, Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), University of Geneva, Karolinska Institutet, IXICO Technologies Ltd, Hôpitaux de Toulouse, University College London, Alzheimer Europe, Synapse Research Management Partners S.L, University of Cologne, GE Healthcare Worldwide, Janssen Pharmaceutica NV, Life Molecular Imaging i Radboud University Medical Center.
 2. Llocs participants: Estudis de diagnòstic (DPMS) i pronòstic (PNHS) de l'AMYPAD
  University of Geneva, VU University Medical Center Amsterdam, Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), Hôpitaux de Toulouse, University College London, University of Cologne, Karolinska Institutet, The University of Edinburgh, Lausanne University Hospital, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, NHS Tayside, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière, UZ Leuven, Hôpital Lariboisière (Paris Nord), CHU Nantes, Fundació CITA Alzheimer, Fundació ACE Barcelona, CHU Lille, University of Gothenburg i UC Louvain.

Enllaços d'interès

Publicacions científiques

The Rationale Behind the New Alzheimer’s Disease Conceptualization: Lessons Learned During the Last Decades. 
Journal of Alzheimer's Disease, 13 March 2018. doi: http://dx.doi.org/10.3233/JAD-170698.
Molinuevo José Luis, Minguillon Carolina, Rami Lorenac, Gispert Juan Domingo.


The characterization of subjective cognitive decline. 
The Lancet Neurology, January 2020. doi: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30368-0.
Frank Jessen, Rebecca E Amariglio, Rachel F Buckley, Wiesje M van der Flier, Ying Han, José Luis Molinuevo, Laura Rabin, Dorene M Rentz, Octavio Rodriguez-Gomez, Andrew J Saykin, Sietske A M Sikkes, Colette M Smart, Steffen Wolfsgruber, Michael Wagner.


Quantitative amyloid PET in Alzheimer's disease: the AMYPAD prognostic and natural history study. 
Alzheimer’s & Dementia, 12 April 2020. doi: https://doi.org/10.1002/alz.12069.
Isadora Lopes Alves, Lyduine E. Collij, Daniele Altomare, ..., José Luis Molinuevo, the AMYPAD Consortium.


 

Aparicions als mitjans de comunicació