BIOFACE - Estudi de Biomarcadors en el deteriorament cognitiu lleu d’inici precoç a Ace Alzheimer Center Barcelona

Instituto de Salud Carlos III

El projecte BIOFACE analitza diferents biomarcadors (de neuroimatge, genètics i bioquímics) amb la finalitat d’avaluar si aquests poden ser una eina diagnòstica útil del deteriorament cognitiu lleu en persones menors de 65 anys.

Malgrat que l'edat és el principal factor de risc per al desenvolupament d'una demència, el deteriorament cognitiu es pot manifestar igualment en edats més primerenques. La demència d'inici precoç constitueix un greu problema de salut i social, ja que afecta persones en els anys productius de la seva vida laboral i amb responsabilitats econòmic-familiars. 

Davant les evidències, l'estudi de biomarcadors de la Malaltia d'Alzheimer en vesícules com els exosomes neuronals plasmàtics (ENP), capaços de realitzar un diagnòstic precoç de la malaltia, es fa especialment urgent en el grup de persones més joves, on la diferenciació d'un procés neurodegeneratiu d'altres causes de deterioració cognitiva té importants implicacions laborals, socials i familiars. 

BIOFACE analitza diferents biomarcadors (de neuroimatge, genètics i bioquímics) amb la finalitat d'avaluar si aquests poden ser una eina diagnòstica útil del deteriorament cognitiu lleu en persones menors de 65 anys. Aquest estudi clínic, de 2 anys de seguiment, observa l'evolució de persones diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu d'inici presenil a Ace Alzheimer Center Barcelona. S'espera que al voltant de 200 persones acabin participant en l'estudi.

Els investigadors de BIOFACE avaluen un panell de biomarcadors en exosomes plasmàtics d'origen neural, ressonància magnètica cerebral i biomarcadors de malaltia d'Alzheimer en el líquid cefalorraquidi. També estudien comorbilitats, escales de factors psicoemocionals, exploració neurològica i rendiment neuropsicològic.

Cada pacient realitzarà 3 visites diferents al llarg de l'estudi: una visita basal (VB) i dues visites de seguiment (V1 i V2, respectivament). Les visites de seguiment, que serviran per determinar quins subjectes amb deteriorament cognitiu converteixen a demència, estaran separades entre si per un any.

Fitxa tècnica

Data d'inici

01/01/2018


Data final

31/12/2020


Patrocinadors / finançadors

Institut de Salut Carlos III (ISCIII) / Projecte d'Investigació de Salut (FIS)


Pressupost

123.420 €


Líder del projecte a Fundació ACE

Dra. Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica


Participants

Investigadors d'Ace Alzheimer Center Barcelona


Enllaços d'interès

Publicacions científiques

BIOFACE: A prospective Study of Risk Factors, Cognition, and Biomarkers in a Cohort of Individuals with Early-Onset Mild Cognitive Impairment. Study Rationale and Research Protocols.
Jounal of Alzheimer's Disease. 16 Aug 2021. 1-17,2021 doi: 10.3233/JAD-210254.
Ester Esteban de Antonio, Alba Pérez-Cordón, Silvia Gil, Adelina Orellana, Amanda Cano, Montserrat Alegret, Ana Espinosa, Emilio Alarcón-Martín, Sergi Valero, Joan Martínez, Itziar de Rojas, Óscar Sotolongo-Grau, Elvira Martín, Lluis Tárraga, Agustín Ruiz, Marta Marquié, Mercè Boada on behalf of the BIOFACE study group.


Automatized FACEmemory® scoring is related to Alzheimer's disease phenotype and biomarkers in early-onset mild cognitive impairment: the BIOFACE cohort.
Alzheimers Res Ther. 18 March 2022. 14(43) 22 doi: 10.1186/s13195-022-00988-8.
Montserrat Alegret, Oscar Sotolongo-Grau, Ester Esteban de Antonio, Alba Pérez-Cordón, Adelina Orellana, Ana Espinosa, Silvia Gil, Daniel Jiménez, Gemma Ortega, Angela Sanabria, Natalia Roberto, Isabel Hernández, Maitee Rosende-Roca, Juan Pablo Tartari, Emilio Alarcon-Martin, Itziar de Rojas, Laura Montrreal, Xavier Morató, Amanda Cano, Lluís Tárraga, Agustín Ruiz, Sergi Valero, Marta Marquié & Mercè Boada