FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative

Fundació ACE, Hospital Clínic de Barcelona, Clínica Corachan, Grifols, Piramal & Araclon Biotech

FACEHBI estudia les queixes subjectives de memòria de 200 persones sense deteriorament cognitiu, però que noten pèrdues de memòria.

Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI) busca determinar la relació de les queixes subjectives de memòria com a factor de risc en la malaltia d'Alzheimer. La recerca consisteix a realitzar cada any un seguiment mèdic a 200 persones majors de 50 anys clínicament sanes, però que perceben pèrdues de memòria.

Fundació ACE ha renovat tres anys més el projecte, que es va posar en marxa el 2014, per la qual cosa aquest estudi es converteix en un dels més complets que s'han realitzat d'aquestes característiques fins avui. 

Els 200 participants de FACEHBI realitzen cada any proves mèdiques molt exhaustives que inclouen una exploració neurològica i neuropsicològica, una ressonància magnètica i un assaig de biomarcadors en sang. 

A aquestes proves s'afegeixen biomarcadors ja reconeguts que detecten la proteïna amiloide com el PET o l'anàlisi de la proteïna Tau, entre altres. Una altra nova i prometedora línia de recerca que s'ha iniciat en els últims anys és la relacionada amb la flora bacteriana intestinal i la seva influència en la neurodegeneració. 

Un desenvolupament d'èxit

FACEHBI s'ha desenvolupat amb èxit fins al moment. El reclutament dels 200 participants va finalitzar en només 15 mesos i la taxa d'adherència, després de quatre anys de seguiment, se situa per sobre del 80%. A més, no s'han produït imprevistos o circumstàncies adverses relacionades amb els procediments de l'estudi, i tant la metodologia de l'anàlisi com les dades basals dels participants ja han estat publicats en revistes científiques de prestigi amb un alt factor d'impacte. 

FACEHBI, aprovat per l'Agència Espanyola del Medicament i el Comitè Ètic de l'Hospital Clínic de Barcelona, parteix de la voluntat de conèixer quins canvis fisiopatològics es produeixen en la persona que passa d'estar clínicament sana a diagnosticada de deteriorament cognitiu. Tot això es farà possible amb el seguiment comparatiu entre les persones que, al llarg de l'estudi, han desenvolupat Alzheimer i les que no ho han fet.

Actuar en les fases inicials, abans del diagnòstic de demència, podria ser clau per desenvolupar fàrmacs que permetin actuar posteriorment sobre la malaltia.

Fitxa tècnica

Data d'inici

26/09/2014


Data final

26/09/2023


Patrocinadors / finançadors

Fundació ACE, Grifols, Piramal & Araclon Biotech


Pressupost

1.650.000 €


Líder del projecte a Fundació ACE

Dra. Mercè Boada, cofundadora i directora mèdica


Participants

Equip de recerca de Fundació ACE, Hospital Clínic de Barcelona i Clínica Corachan


Enllaços d'interès

Publicacions científiques

FACEHBI: A Prospective Study of Risk Factors, Biomarkers and Cognition in a Cohort of Individuals With Subjective Cognitive Decline. Study Rationale and Research Protocols.
J Prev Alz Dis 2017;4(2):100-108. doi: 10.14283/jpad.2016.122.
O Rodríguez-Gómez, A Sanabria, C Abdelnour, S Valero, I Hernandez, M Rosende-Roca, A Mauleon, L Vargas, M Alegret, A Espinosa, G Ortega, M Guitart, A Gailhajanet, S Moreno-Grau, E Peleja, A Ruiz, L Tarraga, M Boada et al.


Exploring APOE genotype effects on Alzheimer's disease risk and amyloid β burden in individuals with subjective cognitive decline: The FundacioACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI) study baseline results. 
Alzheimer's & Dementia. Volume 14, Issue 5, May 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2017.10.005.
Agustín Ruiz, Mercè Boada, Lluís Tarraga et al. for the FACEHBI study group.


Correlations between plasma and PET beta-amyloid levels in individuals with subjective cognitive decline: the Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI). 
Alz Res Therapy 10, 119 (2018). doi: https://doi.org/10.1186/s13195-018-0444-1.
Itziar de Rojas, O. Rodríguez-Gomez, A. Sanabria, C. Abdelnour, L. Tárraga, A. Ruiz, M. Boada et al.on behalf of the FACEHBI study.


Personality Factors and Subjective Cognitive Decline: The FACEHBI Cohort. 
Behav Neurol. 2020 Feb 19. doi: https://doi.org/10.1155/2020/5232184.
Sergi Valero, Octavio Rodríguez-Gómez, Angela Sanabria, Isabel Hernández, Marta Marquié, Alba Benaque, Agustín Ruiz et al.