GR@ACE - Genomic Research at Fundació ACE

Obra Social la Caixa, Grifols, Instituto de Salud Carlos III & Fundació ACE

El projecte GR@ACE és un estudi de genètica humana que té per objectiu descobrir nous gens que provoquen l’Alzheimer i usar aquesta informació per proposar nous tractaments per combatre la malaltia.

El projecte GR@ACE (Recerca Genòmica aplicada a la Malaltia d'Alzheimer) té l'objectiu de descobrir nous gens que provoquen Alzheimer i utilitzar aquesta informació per proposar nous tractaments per combatre la malaltia. GR@ACE s'emmarca en una línia de recerca prioritària per a Europa (programa Horitzó 2020).

En la primera fase del projecte, s'ha realitzat un escombratge complet del genoma amb les mostres existents en la col·lecció d'Ace Alzheimer Center Barcelona que, amb més de 10.000 mostres d'extracció de sang, és la més gran del món recollides en un únic centre.

El projecte GR@ACE ha permès identificar tres categories de gens implicats amb la malaltia d'Alzheimer. La qualitat i l'homogeneïtat de les mostres serà clau per al disseny de noves estratègies i l'impuls de teràpies combinades per al tractament de la demència. En total, s'ha analitzat, durant aquesta primera fase, el genoma de 12.368 persones, 6.063 d'elles amb demència tipus Alzheimer.

Tres categories de gens

Ace Alzheimer Center Barcelona duu a terme un procés clínic interdisciplinari i exhaustiu en el qual, a més de fer un diagnòstic, també s'assigna una classificació tècnica dins del diagnòstic d'Alzheimer que té a veure amb la major o menor probabilitat que la persona pugui sofrir una altra demència, a més d'Alzheimer.

Tenint en compte el diagnòstic d'Alzheimer i la probabilitat de patir un altre tipus de demència simultàniament, s'han generat grups de pacients per a l'estudi, en un enfocament pioner en el món de la recerca genètica. Aquesta perspectiva clínica de l'anàlisi és el que ha fet possible la distinció de les següents categories:

  • La primera categoria és la dels gens que són estables i el seu efecte es manté igual en tots els grups.
  • Els gens de la segona categoria reforcen el seu efecte en els grups de pacients que tenen Alzheimer i que no tenen cap altra demència implicada. 
  • Els gens de la tercera mostren més efecte en les mostres d'aquelles persones que, malgrat tenir Alzheimer, el seu diagnòstic indica que podrien patir, a més, una altra demència.

Aquesta distinció del comportament dels gens és crucial, en primer lloc, perquè apunta a la possibilitat d'adaptar les estratègies de tractament al tipus de diagnòstic de cada persona. I, en segon lloc, perquè cadascuna d'aquestes categories permet als científics distingir l'àrea del genoma on actuen aquests gens. 

Així doncs, els resultats de la categorització han evidenciat la relació del sistema immune amb tots els grups de mostres d'Alzheimer i la presència destacada dels processos vasculars, com a factors causals de la malaltia.


Dos gens nous

D'altra banda, l'equip d'Ace Alzheimer Center Barcelona ha realitzat amb les mateixes mostres un estudi clàssic de rastreig del genoma, comparant la genètica de tots els casos, tant de les persones amb Alzheimer com la dels qui no tenen aquesta patologia.

En aquest estudi, a més de la mostra del projecte GR@ACE, s'ha integrat informació genètica d'altres estudis, arribant a una mostra final de 81.455 persones. Aquesta anàlisi ha permès detectar dos gens nous relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.

Encara que seran necessaris estudis posteriors per corroborar-ho, els nous gens podrien estar relacionats amb l'enzim que sintetitza el colesterol i amb el procés de mort neuronal, respectivament.

Fitxa tècnica

Data d'inici

22/01/2016


Data final

Actiu


Patrocinadors / finançadors

Fundació Obra Social la Caixa, Grifols, Ace Alzheimer Center Barcelona, Instituto de Salud Carlos III


Pressupost

1.250.000 €


Líder del projecte a Fundació ACE

Dr. Agustín Ruiz, director de la Unitat de Recerca


Participants

Equip de recerca d'Ace Alzheimer Center Barcelona​​​​​​​ i Consorci Estatal DEGESCO


Enllaços d'interès

Publicacions científiques

P2‐139: Genome-wide association study of Alzheimer’s disease (ad) susceptibility using the Fundacio ACE genome repository: the GR@ACE project 
Alzheimer's Association International Conference; July 23, 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.06.825.
Sonia Moreno-Grau, Isabel Hernandez, Laura Montrreal, Itziar de Rojas, Montserrat Alegret, Sergi Valero, Adelina Orellana, Lluis Tarraga, Mercè Boada, Agustín Ruiz et al.


Genome‐wide association analysis of dementia and its clinical endophenotypes reveal novel loci associated with Alzheimer's disease and three causality networks: The GR@ACE project. 
Alzheimer’s & Dementia 15 (2019) 1333-1347. doi: https://doi.org/10.1016/j.jalz.2019.06.4950.
The GR@ACE study group and DEGESCO consortium.


The MAPT H1 Haplotype Is a Risk Factor for Alzheimer's Disease in APOE ε4 Non-carriers.
Frontiers in Aging Neuroscience, 04 Dec 2019. doi: 10.3389/fnagi.2019.00327.
Sonia Moreno, Itziar de Rojas, Isabel Hernández, Sergi Valero, Montse Alegret, Laura Montrreal, Adelina Orellana, Lluís Tárraga, Mercè Boada and Agustín Ruiz et al. on behalf of GR@ACE Study Group and DEGESCO Consortium.


Common variants in Alzheimer's disease: Novel association of six genetic variants with AD and risk stratification by polygenic risk scores. 
MedRxiv preprint; January 17, 2020. doi: https://doi.org/10.1101/19012021.
Itziar de Rojas, Sonia Moreno-Grau, Mercè Boada, Agustín Ruiz et al.


Long runs of homozygosity are associated with Alzheimer's disease
Translational Psychiatry. (2021)11:142 doi: 10.1038/s41398-020-01145-1
Sonia Moreno-Grau, Itziar de Rojas, Pablo Garcia-González, Isabel Hernández, Laura Montrreal, Emilio Alarcón-Martín, Montserrat Alegret, The GR@ACE study group, Marta Marquié, Sergi Valero, Adela Orellana, Lluís Tárraga, Mercè Boada, Agustín Ruiz et al.