Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

psicologia de la cognició

teràpies no farmacològiques

Les teràpies no farmacològiques emergeixen com un tractament potencial per a les persones amb demència, i se centren a alentir o a endarrerir el declivi cognitiu i funcional, així com a minimitzar la sobrecàrrega dels seus cuidadors. Les teràpies no farmacològiques ofereixen un ampli rang d’activitats que proporcionen estimulació cognitiva en un marc social. Les institucions dedicades al tractament de les persones amb demència solen utilitzar diferents tècniques d’estimulació cognitiva, tals com l’orientació a la realitat, la reminiscència, la validació i programes computacionals de rehabilitació cognitiva.

Saber-ne més…

neuropsicologia

El servei de neuropsicologia de la Unitat de Recerca té com a objectiu trobar eines diagnòstiques per detectar la malaltia d’Alzheimer en les seves fases prodròmica i preclínica.

Paral·lelament, es busquen factors predictors clínics, genètics i de neuroimatge de conversió a diferents tipus de demència en persones amb deteriorament cognitiu lleu o en persones sanes. També s’estan valorant els efectes beneficiosos de l’estimulació cognitiva en persones amb demències lleus.

FACEHBI