Què fem:
Psicologia mèdica

Dr. Sergi Valero, cap de Psicologia mèdica

"A Fundació ACE disposem d’una de les mostres de persones amb alteracions de memòria més grans d’Europa. Fins ara hem avaluat més de 15000 persones que, a més, moltes d'elles, han estat seguides i reavaluades en el temps."

GScholar

Projectes en curs

FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative copia

Fundació ACE, Hospital Clínic de Barcelona, Clínica Corachan, Grifols, Piramal & Araclon Biotech

FACEHBI és un projecte de recerca que té la finalitat d’estudiar les queixes subjectives de memòria de 200 persones sense deteriorament cognitiu, però que noten pèrdues de memòria.

 

MOPEAD - Models of Patient Engagement for Alzheimer's Disease copia

Comissió Europea (H2020-JTI-IMI2-2015-05)

El projecte MOPEAD és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un rol actiu en la detecció precoç de l'Alzheimer i, per a això, estudia l'eficàcia de diferents mecanismes participatius.

Programa de Psicoestimulació Integrada (PPI)

Fundació ACE

El PPI és un projecte que analitza els efectes beneficiosos de l’estimulació cognitiva en persones amb demències lleus. Fins al moment, hi han participat més de 1800 persones.