Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

què és?

La malaltia d’Alzheimer és actualment la demència més comuna i, segons les dades del Ministeri de Sanitat d’Espanya, al nostre país ja se n’han diagnosticat més de 800.000 casos.

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa i es caracteritza, principalment, per una aparició lenta dels símptomes (com ara la pèrdua de memòria, alteracions en el llenguatge, en l’orientació en l’espai i el temps, etc.), que evolucionen al llarg dels anys.

Va ser descrita per primera vegada pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer l’any 1906, i per aquest motiu porta el seu nom. En general, es diagnostica en persones majors de 75 anys, malgrat que cada vegada n’hi ha més casos d’aparició precoç, cosa que ha portat a distingir-la en dos grans grups: la Late-Onset AD (d’aparició tardana) i l’Early-Onset AD (d’aparició precoç).

Una de les particularitats de l’Alzheimer és que, encara avui dia, se’n desconeixen les causes i, per aquest motiu, la investigació pren un protagonisme especial a la Fundació ACE.

enregistrats al 2009 - 35milions
estimats al 2050 - 107milions

Aproximadament, es calcula que el setembre del 2009 al món hi havia més de 35 milions de casos d’Alzheimer registrats. Sembla ser que el 2050 l’afectació d’aquesta malaltia podria arribar a ser de 107 milions de persones.

La doctora Boada ens parla de l'Alzheimer