Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

què fem?

El projecte de la Fundació ACE es basa en la interrelació i l’establiment de sinergies entre quatre línies de treball
assistencial (Unitat de Diagnòstic i Unitat d’Atenció Diürna)
social (investigació i treball social)
recerca (clínica, psicologia de la cognició, assajos clínics, etc.)
formació (interna i sensibilització de la societat)

la fundació en dades

diagnòstic

6.769 pacients visitats el 2015

2.009 nous pacients visitats el 2015

24.436 actes assistencials realitzats durant l’any 2015

900 nous pacients amb diagnòstic d’Alzheimer el 2015

19.720 persones explorades i diagnosticades des del 1996

atenció diürna

205 places d’atenció diürna

29.437 estades als serveis d’atenció diürna desde 1991

recerca i docència

10.103 mostres genètiques

Més de 100 assajos clínics dissenyats i/o realitzats

Més de 150 articles en revistes científiques internacionals

Base de dades digital amb informació de més de 19.700 persones

10 edicions de la conferència bianual Barcelona – Pittsburgh

memòria d’activitat

La memòria d’activitat conté les activitats i dades més rellevants de cada exercici.

veure memòries anteriors