Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

Segona reunió anual del projecte RAMCIP

.

El 22 i 23 de febrer de 2017, la Fundació ACE ha participat en la segona reunió anual del projecte RAMCIP amb la Comissió Europea a Lublin (Polònia). En aquesta reunió s’han presentat els avenços del projecte, i s’ha fet una demostració de la primera versió del robot RAMCIP, durant la realització de les següents activitats amb dos voluntaris sans: monitorització de la presa de la medicació, detecció de caigudes i comunicació amb familiars a través de teleconferència.

Està previst que aquest any es realitzen les proves pilot del robot RAMCIP a les cases dels pacients amb deteriorament cognitiu lleu i demència lleu per malaltia d’Alzheimer a Barcelona. Fundació ACE, encarregada d’aquestes proves, serà qui seleccioni els pacients basant-se en estrictes criteris d’inclusió que tindran a veure tant amb el pacient i la fase de la malaltia en la qual es trobi, com amb el seu entorn físic, familiar i social.

 

piloto del robot RAMCIP

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.