Què fem:
Recerca clínica

Dra. Mercè Boada, directora Mèdica

"Hi ha molts factors implicats en fer que el diagnòstic sigui un diagnòstic d'excel·lència. A Fundació ACE apostem per generar sinèrgies entre tots els programes de recerca per garantir el màxim abast possible de les nostres investigacions."

GScholar

Biomarcadors

Els biomarcadors són indicadors biològics que s'utilitzen per saber si una persona té la malaltia o en quina fase estàUn exemple de biomarcador conegut és la glucosa. Tenir-ne un nivell alt és indicador de diabetis.

La informació que s'extreu dels biomarcadors és imprescindible per afinar el diagnòstic en els casos en què les proves neuropsicològiques i de neuroimatge (per exemple, l'escàner o la ressonància) no el poden aclarir amb un grau de certesa suficient.

A la malaltia d’Alzheimer els biomarcadors més estudiats són els que es determinen al líquid cefolarriquidi (LCR) que banya el cervell. Els biomarcadors en aquest líquid són el pèptid β-amiloide42, la proteïna tau-total (t-tau) i la proteïna tau-fosforilada (p-tau).

Aquests biomarcadors mesuren tant lamiloïdosi cerebral (β-amiloide42) com la neurodegeneració (t-tau i p-tau). Ambdós biomarcadors ajuden a augmentar la certesa diagnòstica en pacients amb deteriorament cognitiu lleu (DCL) i malaltia d'Alzheimer segons els nous criteris diagnòstics (Alberts et al., 2011; McKhann et al., 2011).

A Fundació ACE, els biomarcadors es determinen al nostre laboratori per la tècnica de ELISA que és la més utilitzadaEl nostre laboratori participa en el programa de Control de Qualitat extern dels biomarcadors del LCR de l'Alzheimer Asssociation (Mattsson N et al, 2013).

Per a la interpretació dels resultats de l’anàlisi dels biomarcadors, s’utilitzen els punts de tall de cada biomarcador que s’estableix al laboratori i el seu valor és el que s’utilitza per indicar si el biomarcador està alterat o no. Si els tres estan alterats es considera que són compatibles amb la patologia d’Alzheimer. Per contra, si els tres són normals, vol dir que no hi ha Alzheimer.


Neuroimatge

La neuroimatge és una eina essencial per a l'estudi i la prevenció de l'Alzheimer. Ens permet visualitzar els primers signes i estudiar l'evolució de la malaltia.

De fet, juntament amb els biomarcadors són les dues vies de què disposem per detectar les alteracions que es produeixen en fases primerenques, és a dir, abans que apareguin els primers símptomes.

Gràcies a aquesta eina és possible identificar en quina fase de la malaltia es troba una persona, i les característiques del seu estat. Això ens permet arribar a un diagnòstic precís i adequar el tractament i, amb seguiment, quantificar la seva efectivitat.

Els principals objectius del programa de neuroimatge de Fundació ACE són:

  • Detectar quan i com la malaltia comença actuar
  • Estudiar el curs que segueix en funció de diferents aspectes.

Per això, amb la neuroimatge abordem la investigació des d'un punt de vista holístic, tenint en compte multitud de factors que envolten l'ésser humà, i considerant tots els biomarcadors als quals tenim accés.

La neuroimatge està en continu desenvolupament tecnològic, i actualment ha arribat a una alta complexitat i sofisticació tecnològica, que l'ha situat al costat d'altres mesures biològiques en molts àmbits de recerca.

Prevenció

Abans que la malaltia d'Alzheimer es manifesti, hi ha un procés silenciós que s'inicia entre 15 i 20 anys abans. Ens interessa detectar just aquest inici silent, perquè quan l'Alzheimer es manifesta ja és tard per revertir els danys causats en el cervell.

A Fundació ACE estem investigant en la detecció de la malaltia des d'aquest primer moment, conegut com a fase preclínica de l'Alzheimer. L'objectiu és comprendre els inicis de la malaltia per poder predir-la i prevenir-la.

En aquesta línia, tenim dos projectes propis i liderem un estudi d'europeu per convertir els ciutadans en agents actius de la detecció precoç.

Projectes en curs

FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative

Ace Alzheimer Center Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona, Clínica Corachan, Grifols, Piramal & Araclon Biotech

FACEHBI estudia les queixes subjectives de memòria de 200 persones sense deteriorament cognitiu, però que noten pèrdues de memòria.

MOPEAD - Models of Patient Engagement for Alzheimer's Disease

Comissió Europea (H2020-JTI-IMI2-2015-05)

El projecte MOPEAD és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un rol actiu en la detecció precoç de l'Alzheimer i, per a això, estudia l'eficàcia de diferents mecanismes participatius.

BIOFACE - Estudi de Biomarcadors en el deteriorament cognitiu lleu d’inici precoç a Ace Alzheimer Center Barcelona

Instituto de Salud Carlos III

El projecte BIOFACE analitza diferents biomarcadors (de neuroimatge, genètics i bioquímics) amb la finalitat d’avaluar si aquests poden ser una eina diagnòstica útil del deteriorament cognitiu lleu en persones menors de 65 anys.

NORFACE - Neuro-ophthalmology Research at Fundació ACE

Fundació Castell de Peralada, Fundació ACE, Topcon, Comissió Europea (Accions Marie Skłodowska-Curie)

NORFACE estudia la relació entre el deteriorament cognitiu i el gruix de la retina en persones diagnosticades amb Alzheimer.

EPAD - European Prevention of Alzheimer's Dementia Consortium

IMI (Iniciativa Medicaments Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA)

EPAD (European Prevention of Alzheimer's Dementia Consortium) és un consorci europeu que té com a principal objectiu treballar per a la prevenció de l'Alzheimer a través d'un programa de recerca interdisciplinari.

IPACBIS - Identifying Preclinical Alzheimer's Disease in the community using a panel of biomarkers among individuals with Subjective Memory Complaints

Comissió Europea (Programa Horizon 2020, Accions Marie Skłodowska-Curie)

IPACBIS pretén verificar la fiabilitat de detectar amb una simple fotografia de la retina la probabilitat de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer.

AMYPAD - Amyloid imaging to prevent Alzheimer's Disease

IMI (Iniciativa Medicaments Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA)

Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease (AMYPAD) pretén millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l'Alzheimer mitjançant l'ús d'una Tomografia per Emissió de Positrons (PET) cerebral.

BIOPEXAL - Biomarcadors en exosomes plasmàtics pel diagnòstic primerenc de la malaltia d'Alzheimer prodròmica

Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023. Cofinançat per la UE

El projecte BIOPEXAL estudia el potencial dels exosomes plasmàtics com a biomarcadors no invasius, per avaluar si aquests poden ser una eina de diagnòstic precoç i mètode de detecció primari d'Alzheimer.